‘Een ziekenhuis in Dokkum kón eigenlijk niet, maar het moest'

Dokkum - Ruim 58 jaar geleden werden de eerste patiënten ontvangen in ziekenhuis De Sionsberg. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad voordat het zover was. In de Nieuwe Dockumer Courant van woensdag 3 december staat een hele pagina over de historie van het ziekenhuis in Dokkum met daarbij foto's uit de oude doos.

De stichting tot oprichting en instandhouding van een algemeen Protestants Christelijk Ziekenhuis voor Noordoost-Fiesland werd in het leven geroepen door de kerken. Vanuit Den Haag werd meegedeeld dat het bestuur eerst maar eens moest bewijzen dat de bevolking in Noordoost-Friesland een ziekenhuis wilde hebben. Om dat voor elkaar te krijgen gingen de bestuursleden op pad om donateurs te werven. Dankzij deze actie lukte het om binnen een paar jaar meer dan tienduizend donateurs te werven. Hiermee beweest het bestuur dat de bevolking een ziekenhuis in Dokkum noodzakelijk vond. Onmogelijk Het dichtstbijzijnde ziekenhuis was in Leeuwarden. Bijna niemand had in die tijd een auto en het openbaar vervoer was toen niet zo goed geregeld als nu. Noordoost-Friesland was echter een zeer dunbevolkt gebied waardoor een eigen streekziekenhuis eigenlijk onmogelijk was. ,,Maar vanwege de afstand moest het'', zo vertelde dominee Wiebe Feenstra acht jaar geleden in een interview met deze krant. Naam Sionsberg Wiebe Feenstra zat in het bestuur toen De Sionsberg werd opgericht. Hij heeft ook de naam Sionsberg bedacht. De naam verwijst naar het klooster De Berg Syon, dat tot ongeveer 1560 bij Dokkum heeft gestaan. De kloosterbewoonsters hielden zich niet alleen bezig met bidden en devotie maar ook met ziekenverpleging. Daarom past deze naam ook zo goed bij het ziekenhuis. Lucifers-actie De noodzaak was duidelijk, maar om de begroting van 2,3 miljoen gulden helemaal rond te krijgen, zette het bestuur grote steunacties op touw, zoals de lucifers-actie. In de winkels werden luciferdoosjes verkocht, waarvan de opbrengst naar het ziekenhuis ging. De leus ‘Geen ander merk bij ieder thuis, dan lucifers van het ziekenhuis' zorgde ervoor dat duizenden doosjes werden verkocht. Lammeren-actie Met de lammeren-actie werd een beroep gedaan op de vele veehouders in het gebied. Zij konden in het voorjaar lammeren weiden. In het najaar werden de dieren weer opgehaald en verkocht. De winst was voor het streekziekenhuis. Opening Het vele werk werd in 1954 bekroond met een vergunning voor de bouw van het ziekenhuis. Uiteindelijk werd in 1955 de eerste steen gelegd. Op 16 juni 1956 werd De Sionsberg officieel geopend door Henri Peter Linthorst Homan, commissaris van de Koningin in Friesland. Eén ding is zeker: zonder de steun van de kerken en de donaties van de bevolking was De Sionsberg er nooit geweest. Voor het volledige verhaal over de geschiedenis van de Sionsberg en meer oude foto's, zie de Nieuwe Dockumer Courant van woensdag 3 december.