Home-Start is er voor gezinnen die tijdelijk ondersteuning kunnen gebruiken

BURGUM - Home-Start Noordoost Friesland richt zich op ouders van jonge kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Home-Start biedt opvoedingsondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan gezinnen waarvan het jongste kind niet ouder is dan zes jaar. Deze steun wordt geboden door getrainde vrijwilligers die ervaring hebben met opvoeden van (eigen) kinderen. Humanitas is de uitvoerende organisatie.

Home-Start kan gezinnen inschrijven in de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Kollumerland, Dongeradeel en Dantumadiel. Een vrijwilliger komt zo vaak en zo lang als de ouder dat wenst. Zij biedt een luisterend oor, helpt bij het organiseren van activiteiten en biedt ondersteuning bij het opvoeden. Vrijwilligers weten als geen ander hoe steunend het kan zijn als iemand tijd en aandacht voor je heeft, en waar je je zorgen mee kunt delen. Ervaren moeders kunnen zich goed inleven in jouw situatie, aangezien ze zelf ook momenten van onzekerheid hebben gekend tijdens het opvoeden. Zij bieden hulp zonder voorwaarden en er wordt geen ongevraagde informatie doorgespeeld naar andere instanties. Als gezin geef je zelf aan waarvoor je hulp nodig hebt: jouw vragen staan centraal. Als ouder hou je dus de regie in handen. Vrijwilligers laten door eigen voorbeeldgedrag zien hoe patronen doorbroken kunnen worden. Een vrijwilliger komt doorgaans een keer per week een dagdeel bij je thuis om te helpen bij de verzorging van de kinderen of om leuke dingen met hen te ondernemen. Samen boodschappen doen behoort ook tot de mogelijkheden als je als (alleenstaande) ouder moeite hebt om dat te organiseren. Een vrijwilliger kan je ook helpen om meer sociale contacten te krijgen in je dorp. Home-Start focust op de dingen die goed gaan, zodat je weer meer zelfvertrouwen krijgt en het op termijn weer alleen aan kunt. De begeleiding kan een half jaar tot 1 ½ jaar ingezet worden. In elke gemeente zijn vrijwilligers ingeschreven die de basistraining hebben gevolgd en een Verklaring Omtrent Gedrag hebben overlegd, waarna zij gezinnen kunnen begeleiden. Er zijn voldoende vrijwilligers om een passende match te kunnen maken voor elk gezin. Vrijwilligers doen dat niet om er financieel beter van te worden, maar wel omdat ze zich betrokken voelen bij ouders en kinderen, waarvoor ze graag iets willen betekenen. Juist in deze periode van opgroeiende kinderen, is het belangrijk om goede ondersteuning te geven aan ouders. Dit kan voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige, langdurige problemen. Iedere ouder heeft soms te maken met deze gevoelens van twijfel. Soms ben je al geholpen als er iemand tijd voor je heeft om je ervaringen aan te horen. Hulp vragen is daarbij het beste wat je jezelf en je gezin kunt geven. Home-Start wil ouders ondersteunen in hun ontwikkeling tot positieve en zelfverzekerde opvoeders. Investeren in jonge gezinnen bevordert een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen. Soms wordt gedurende het proces duidelijk, dat er meer of andere hulp nodig is. In overleg met het gezin zal dan gekeken worden waar die hulp gehaald kan worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Spaanstra, Coördinator Home-Start NOF. Bel 06 35 11 38 52 of mail naar home-start.nof@humanitas.nl. U kunt ook de website raadplegen: www.home-start.nl