Een nieuwe start: Medisch Centrum De Sionsberg

Dokkum - Medisch specialisten van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum hebben een website in het leven geroepen om steun te krijgen voor hun plan voor een doorstart. Op de website www.mcsionsberg.nl laten ze zien hoe de toekomst van het ziekenhuis volgens hun gewaarborgd moet worden. Ook roepen ze mensen op om zich achter de plannen te scharen.

Medische specialisten van De Sionsberg zijn samen met belangrijke partners bezig met de planvorming voor een gezondere Sionsberg. Zij willen een doorstart in een kleiner jasje, maar een ‘Dokters ziekenhuis’, met spoedeisende hulp, moderne poliklinieken, huisartsenbedden, bedden voor Ouderenzorg, revalidatie en kleine, simpele operaties. ,,Complexe, ingewikkelde zorg doen we samen met de grotere centra in het Noorden, zoals we altijd al deden. Wat dichtbij kan doen we in de Sionsberg. Een ziekenhuis waar medisch specialisten samen met patiënten aan het roer staan.'' Zo min mogelijk managers Volgens de specialisten is alles gericht op uitstekende zorg, beschikbaarheid, patiëntvriendelijkheid en met zo min mogelijk ‘managers’. ,,In dit plan werken we samen met de regionale huisartsen, de gemeente Dongeradeel, regionale ziekenhuizen met name het Medisch Centrum Leeuwarden en vele andere partners.'' Steun nodig Ook hebben ze steun van de bevolking hard nodig. ,,Wij moeten samen de politiek en de Friesland Zorgverzekeraar (Achmea) laten horen hoe we erover denken. Er is de afgelopen jaren door slechte bedrijfsvoering veel kapot gemaakt. Uit alle cijfers blijkt dat de bevolking de Sionsberg niet in de steek laat. Integendeel: nog altijd neemt het aantal patiënten en het aantal bezoeken jaarlijks toe.'' Aanmelden De medisch specialisten roepen iedereen op die ook goede regionale zorg in Noordoost-Friesland willen en die een doorstart van de Sionsberg toejuichen, zich aan te melden via de site. ,,Uw stem hebben we hard nodig om alle negatieve gevolgen van sluiting te voorkomen. Meld u direct aan als sympathisant. Geef uw (mentale) steun en ontvang binnenkort een e-mail over de ontwikkelingen. Hoe meer mensen dit doen, hoe sterker het plan staat. Wolle is Kinne!''