Hulpvragen over alcoholgebruik ouderen neemt toe

Kollum - Mensen op oudere leeftijd vinden het vaak gezellig om zo nu en dan een glas te drinken. Maar soms blijft het daar niet bij.

Problematisch alcoholgebruik onder ouderen neemt de laatste jaren toe. Het aantal hulpvragen van deze groep bij verslavingszorg in Nederland is in 10 jaar meer dan verdubbeld. Pleziertje Er wordt vaak wat vergoelijkend over gedacht: “Je kunt een oudere toch niet zijn “laatste” pleziertje afnemen?” Soms ook wordt overmatig alcoholgebruik door een oudere veroordeeld “omdat zo iemand toch wijzer zou moeten zijn”. Naar verhouding zijn er veel vrouwen onder de ouderen met een hulpvraag over alcoholgebruik. Meer dan bij de jongeren. Opvallend is verder dat bij ouderen vaak sprake is van dagelijks gebruik. Je ziet hier ook nogal eens alcoholgebruik naast medicijngebruik. Ouderen melden zich meestal later voor hulp bij de verslavingszorg, in vergelijking met jongere leeftijdsgroepen. Klachten Omdat ouderen minder lichaamsvocht en naar verhouding meer vet hebben, verdragen ze alcohol slechter. Ook werken bepaalde organen minder goed (lever en nieren). Hierdoor kunnen ouderen zich eerder aangeschoten voelen en kan een kleine hoeveelheid alcohol al schadelijke gevolgen hebben. Zo is de kans op een val bijvoorbeeld een stuk groter na het nemen van een paar glazen alcohol. Daarnaast zien we door het langdurig overmatig alcoholgebruik vaak klachten ontstaan als: hoge bloeddruk, evenwichtsstoornissen, maag- en darmproblemen, angsten, somberheid, depressies, slapeloosheid en vergeetachtigheid. Medicijnen Alcohol kan de werking van medicijnen verzwakken of zelfs opheffen, maar het kan ook de werking of bijwerkingen van medicijnen versterken. Dat laatste geldt met name voor de slaap-en kalmeringsmiddelen. Het kan leiden tot sufheid, onscherp zien, roekeloosheid en vermindering van de reactiesnelheid. Bijwerkingen die gevaarlijk zijn bij deelname aan het verkeer. Het is dus onverstandig alcoholgebruik met andere middelen te combineren, zoals medicijnen. De lever moet zowel de alcohol als de medicijnen afbreken. Omdat lever en nieren vaak minder goed werken, blijven alcohol en/of de medicijnen soms langer in het lichaam dan normaal. En dat kan bijvoorbeeld weer leiden tot een overdosering van een medicijn. Advies Voor gezonde volwassen en ouderen geldt : drink niet meer dan 1 “standaardglas” alcohol per dag (en dan niet elke dag). Ouderen met gezondheidsproblemen en ouderen die medicijnen gebruiken, moeten extra voorzichtig zijn met alcohol. Lees de bijsluiter bij de medicijnen goed door en kijk goed wat er in staat over de combinatie met alcohol. Informatie Meer informatie is te vinden op de website van het Trimbos-instituut; www.trimbos.nl en via de huisarts of apotheker.