Afsluiting herplant iepen in Kollumerland c.a.

Warfstermolen - Donderdagmorgen op 27 november om negen uur, plantte  wethouder Jelle Boerema, samen met Gauke Dam van de ‘Stichting Iepenwacht Fryslân, vijftig ‘fladderiepen’, ook wel steeliepen genoemd, in Warfstermolen.

Dit is een inheemse soort die het op vochtige gronden goed doet. De soort is in de loop der jaren bijna verdwenen. De gemeente Kollumerland c.a. is er trots op dat zij nu vijftig exemplaren van deze bijzondere boom kan gaan herplanten.   Iepziekte Sinds 2005 is de gemeente Kollumerland c.a. samen met veel andere Friese gemeenten, deelnemer in de ‘Stichting Iepenwacht Fryslân’. De eerste jaren van deelname lag de nadruk vooral op de bestrijding van de iepziekte. Doordat de gemeenten gezamenlijk, via de stichting, de iepziekte bestreden, is het gelukt om de iepziekte onder controle te krijgen. Er zijn al meerdere keren op grotere schaal weer iepen geplant. In Kollumerland c.a. zijn, na de plant van donderdag, in totaal 170 stuks in dit project van de iepenwacht, herplant. Deze herplantacties zijn mogelijk via de ‘Stichting Iepenwacht Fryslân’ en provinciale subsidie.   In de oosthoek van de gemeente Kollumerland c.a. komen van oudsher veel iepen voor. Iepen groeien het liefst op tamelijk voedselrijke en vochthoudende kalkrijke grond. Door de iepziekte verdwijnt de iep steeds meer uit het landschap. De oorzaak van de iepziekte is een schimmel die voornamelijk wordt overgebracht door de iepenspintkever. Ook is verspreiding mogelijk via wortelstelsels die met elkaar in contact staan. Sommige soorten, zoals de fladderiep,worden het liefst gemeden door de kevers.Gezamenlijke aanpak hierin was nodig.