Medische staf: Ziekenhuis De Sionsberg blijft open

Dokkum - De Sionsberg in Dokkum blijft voorlopig open. Dat zegt de medische staf van het ziekenhuis donderdag in een brief aan alle medewerkers. ,,Wij vragen de medewerkers ons te steunen. Zonder hun hulp kunnen wij dit niet'', aldus voorzitter Jan Leendert Brouwer van de medische staf.

,,Vanuit het bestuur krijgen de medewerkers wellicht berichten en instructies over het afbouwen van de polikliniek. Als medisch specialisten verzetten wij ons hiertegen. Wij zijn van mening dat de continuïteit van de zorg in haar huidige vorm zoveel mogelijk gehandhaafd moet worden'', stelt de medische staf in een brief aan het personeel. Het is naar de mening van de medische staf niet aan het bestuur om op dit moment - in het zicht van het faillissement - vergaande maatregelen te treffen die leiden naar het beëindigen van de zorg vanuit De Sionsberg. Het afbouwen van de polikliniek belemmert niet alleen de continuïteit van de zorg, maar bemoeilijkt ook een doorstart na faillissement. Daarom verzetten wij ons tegen maatregelen die de voortzetting van de zorg vanuit ons ziekenhuis bemoeilijken.'' De medisch specialsten blijven in de komende periode de patiënen ontvangen in De Sionsberg. Het ziekenhuis blijft dan ook geopend voor alle poliklinische zorg en tevens diagnostiek. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00 uur. Ondertussen wordt door de medische staf achter de schermen hard gewerkt om een doorstart te maken in overleg met specialisten, juristen en advocaten. ,,Wij zullen er alles aan doen om ons ziekenhuis voor de regio te behouden.'' In een eerste reactie hebben medewerkers van de Sionsberg al aangegeven dat ze de medische staf steunen. ,,Wij zijn nu strijdbaarder dan ooit.'' Voor meer informatie zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdagochtend 28 november waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan De Sionsberg.