Diamanten echtpaar Feenstra groeit steeds dichter naar elkaar toe

Damwâld -  ,,Hoe âlder ast wurdst, hoe mear ast nei elkoar ta groeist'', zegt Annie van Hijum-Feenstra (78). Dinsdag was het zestig jaar geleden dat ze in Ferwert met Sjoerd Feenstra (83) in het huwelijk trad.

Sjoerd Feenstra is geboren in Noardburgum en groeide op in Akkerwoude. Hij was de oudste uit een gezin van twee kinderen. Van jongs af aan heeft Feenstra als rietdekker gewerkt, een zwaar beroep. Hij moest voor zijn werk onder andere naar Gaasterland en de eilanden en was vaak hele weken van huis. Dertien kinderen Sjoerd Feenstra leerde Annie van Hijum kennen in Dokkum, waar zij met haar broer vanuit Ferwert naar toe was gefietst. Zij was nog jong, zestien jaar. Annie was één van de jongsten uit een gezin van dertien kinderen. Haar vader was slikwerker en haar moeder maakte de openbare school in Ferwert schoon. ,,Wy holpen fan jongs of oan mei te skjin meitsjen'', vertelt Annie van Hijum. Ook moest ze sokken breien, voor de hele familie. Breien en verzamelen Breien is nog steeds haar grote hobby, maar nu maakt ze vooral poppenkleertjes. Rond de kerst verkoopt ze die bij Groenrijk in De Westereen, het tuincentrum van haar zoon en schoondochter. ,,Dêr ha ik in standsje. fan de opbringst keapje ik nij jen'', zegt vrouw Feenstra. Haar man is een echte verzamelaar. ,,Ik sparje fan alles, fan sûkerpûtsjes oant sigarebandsjes'', vertelt Sjoerd Feenstra terwijl hij een aantal van zijn plakboeken laat zien. Verzamelen doet hij al vanaf zijn 53e, toen hij wegens gezondheidsredenen moest stoppen met werken. Swart rântsje Hij was erg ziek en de doktoren zijn er nooit achtergekomen wat hem mankeerde. Nog altijd heeft hij problemen met lopen. Fietsen lukt ook niet en een auto heeft het echtpaar nooit gehad. Als ze ergens naar toe moeten, gaan ze met de bus. Mevrouw Feenstra paste zich aan en heeft er nooit een punt van gemaakt dat haar man niet meer alles kon. ,,Foar it selde wie it my sels oerkaam.'' Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie zonen en een dochter. ,,Ús âldste soan is stoarn doe't hy 53 jier wie. Dus it is in dei mei in swart rântsje.'' Nij Tjaerda Sjoerd en Annie wonen alweer 23 jaar in Nij Tjaerda in Damwâld. Daarvoor woonden ze 23 jaar aan de Borkenslaan in Akkerwoude, waar ze een woning hadden gebouwd en ze begonnen na hun trouwen in een huis aan de Haadwei. Ondanks de moeilijke momenten in hun leven, kijkt het echtpaar terug op een mooie tijd. ,,Wy binne noch tegearre. Dat is in grut foarrjocht.'' Tekst en foto's: Klasina van der Werf. Zie ook het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 21 november.