Achtkarspelen trekt lering uit drama met dug-out in Twijzel

Buitenpost - De gemeente Achtkarspelen heeft in algemene zin goed gehandeld na het ongeval met de dug-out in Twijzel in mei van dit jaar waarbij een 10-jarig meisje uit Surhuisterveen om het leven kwam.

Dat stellen burgemeester en wethouders in een evaluatie die vanavond werd besproken in de gemeenteraad en ook na een lange discussie met vele vragen door de raadsleden werd onderschreven. Cruciale vragen die aan de orde kwamen tijdens de raadsvergadering hadden vooral betrekking op aansprakelijkheid, eigendom en het contact met de families van de slachtoffers. Burgemeester Gerben Gerbrandy benadrukte tijdens de vergadering dat de gemeente van meet af aan heeft gezegd ‘wij nemen onze verantwoordelijkheid.’ Het probleem was echter dat zowel voetbalvereniging als gemeente in eerste instantie in de veronderstelling verkeerden dat de gemeente eigenaar was van de grond en de voetbalvereniging eigenaar van de dug-out. Pas na enkele weken werd duidelijk dat de gemeente in juridische zin ook eigenaar was van de dug-out. Dat de gemeente niet direct de aansprakelijkheid op zich nam, had als reden dat men het onderzoek van politie en openbaar ministerie niet wilde doorkruisen. Gerbrandy hamerde erop dat de gedachte was dat het onderzoek eind juni zou zijn afgerond. Dat werd veel later doordat het OM ook externe deskundigen inschakelde voor onderzoek. Toen er na de vakantieperiode tijdens een emotioneel gesprek met de families en hun advocaat duidelijk werd dat er iets moest gebeuren, besloot Gerbrandy de afspraken die hij met justitie had gemaakt te doorbreken en als gemeente de aansprakelijkheid te accepteren. In de beleving van de gemeente was er regelmatig overleg met de families van de slachtoffers. Eerst rechtstreeks, later zoals het volgens Gerbrandy ook hoort, via hun advocaat. Dat de families dit heel anders hebben ervaren werd duidelijk uit de emotionele bijdragen van Thelena Hiemstra en Angela Kloosterman wiens kinderen in de dug-out zaten toen die instortte. Tijdens de inspraakronde stelden zij onomwonden zich in de steek gelaten te voelen door de gemeente.  Angela Kloosterman: “De excuses moesten we in de krant lezen toen de gemeente op 12 september de aansprakelijkheid erkende.” De dug-out raakte tijdens de oktoberstorm van vorig jaar beschadigd doordat er een dikke boomtak op viel. Die schade werd de volgende dag al door de voetbalvereniging bij de gemeente gemeld. De aansprakelijkheid voor die schade werd door de gemeente afgewezen omdat de boom waarvan de tak afbrak goed was onderhouden en er daardoor sprake was van overmacht. Vervolgens is er een half jaar niets gebeurd. Marten van der Veen, wethouder sportzaken in Achtkarspelen, vertelde de gemeenteraad vanavond dat direct na het ongeluk al inspecties zijn uitgevoerd op alle sportterreinen en dat naar aanleiding daarvan in Harkema twee dug-outs zijn afgebroken. Toen duidelijk werd dat de gemeente Achtkarspelen juridisch eigenaar is van alle bouwwerken op de gemeentelijke terreinen werd besloten over te gaan tot een grondige inspectie van niet alleen de dug-outs, maar ook speeltoestellen, ballenvangers, lichtmasten, kleedgelegenheden en kantines. Die inspecties zijn bijna afgerond voor wat betreft de voetbal- en korfbalverenigingen. Binnenkort zullen ook alle bouwsels op tennisaccommodaties en ijsbanen worden geïnspecteerd. In maart of april worden de resultaten met de gemeenteraad besproken en krijgt die een plan van aanpak voorgelegd. Daarin zijn met de verenigingen duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van beheer- en onderhoud.