Ternaard wil ouderenzorg behouden

Ternaard - Ternaard wil ouderenzorg in eigen dorp houden. Dat is de uitkomst van het overleg van dorpsbelang, de ondernemersvereniging, mensen van de kerk en medewerkers uit de zorg.

Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van zorgcentrum Spiker is er inmiddels een werkgroep opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken het verzorgingshuis te behouden. Donderdag gaan de leden van de werkgroep met wethouder Sicco Boorsma van Dongeradeel om tafel. Bewoners nog steeds in onzekerheid Volgens Jan Keegstra van dorpsbelang zijn de bewoners van de Spiker nog steeds niet officieel op de hoogte gesteld door Pasana. ,,Die onzekerheid geeft onrust. Sommigen zijn zelfs al op zoek naar een andere woonplek bij Dongeraheem in Dokkum of de Skûle in Metslawier.’’