Oprichting Enerzjy Koöperaasje Westergeast U.A.

KOLLUM - Donderdagmiddag 13 november  werd de akte ondertekend op het notariskantoor in Kollum door notaris Beugelink en het bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Westergeast U.A.

Het doel van de koöperaasje is: Het uitoefenen van een bedrijf gericht op duurzaam gebruik van energie ten behoeve van leden; het verwerven, oprichten en exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie; het oprichten en uitoefenen van een bedrijf gericht op in-en verkoop van duurzaam (bij voorkeur lokaal) opgewekte energie. Het delen van informatie over energie besparen in woningen, gebouwen en openbare ruimten alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen; het stimuleren, ondersteunen en (mede) financieren van demonstratie en educatie projecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie. Leden in staat stellen duurzame energie op te wekken, ook  als ze dit niet op hun eigen huis kunnen doen. Binnenkort wordt er in het MFC De Tredder een informatieavond gehouden voor potentiële nieuwe leden. Wierd Kooistra Voorzitter Hein Adema Secretaris Wilfred Eekhof Penningmeester