Gezond en actief ouder worden in Noordoost Fryslân

Burgum - Studenten, ambtenaren, professionals en docenten hebben met elkaar gesproken over Healthy Ageing in Noordoost Fryslân. 

Healthy Ageing gaat over gezond en actief ouder worden. Gezond ouder worden duurt een leven lang en wordt beïnvloed door levensstijl, voedingspatronen en omgevingsfactoren. Healthy Ageing is een belangrijk thema in een regio die te maken heeft met vergrijzing, ontgroening (afname van het aantal jongeren) en krimp. Deze verschijnselen hebben een belangrijke invloed op een aantal facetten, zoals het afnemen van de beroepsbevolking, de afname van lokale voorzieningen, een verlaging van het opleidingsniveau, het toenemen van het aantal chronische zieken en het ervaren van eenzaamheid. Inzet gepensioneerden Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners van Noordoost Fryslân niet alleen ouder worden, maar die extra jaren ook meer in gezondheid leven? De studenten bevelen onder andere aan om in Noordoost Fryslân meer gebruik te maken van de inzet van gepensioneerden. Een mooi voorbeeld van een project waarbij onder andere gepensioneerden zich inzetten, is Burenhulpdienst. Hierbij helpen vrijwilligers hun dorpsgenoten bij klusjes zoals licht huishoudelijk werk, vervoer van en naar de huisarts of het ziekenhuis maar ook een praatje maken met eenzame buurtgenoten. Door de Burenhulpdienst wordt de leefbaarheid van het dorp verbeterd en de eenzaamheid minder. Meer informatie over het symposium en het onderzoek van de studenten is te vinden op www.kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl