Windmolens langs spoorbaan Gerkesklooster van de baan

Gerkesklooster - De plaatsing van windmolens langs de spoorbaan bij Gerkesklooster lijkt van de baan.

Gedeputeerde Staten hebben in het voorstel dat ze aan de Provinciale Staten voorleggen, gekozen voor een windpark van 350 MegaWatt in het IJsselmeer, een park van 36 MegaWatt bij de kop van de Afsluitdijk en twee reservelocaties bij Heerenveen. Dit betekent dat GS kiezen voor een grote variant van het Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Op land gaat het om opschaling van het bestaande park Hiddum Hou bij de kop van de Afsluitdijk. De omgeving van twee bedrijventerreinen bij Heerenveen wordt aangewezen als reservelocatie. Het college wil zo veel mogelijk oude molens saneren en financiële participatie van burgers bevorderen. Dit wordt later verder uitgewerkt. Wat betreft het windmolencluster Hiddum Hou bij de kop van de Afsluitdijk neemt het college de bevindingen van Fryslân foar de Wyn over. Met het besluit kan worden voldaan aan de opgave om 530,5 MegaWatt windenergie te realiseren. Op 17 en 18 november worden er hoorzittingen gehouden, op 3 december wordt het voorstel behandeld in de Statencommissie. Op 17 december valt dan het definitieve besluit. Eerder al spraken de inwoners van Gerkesklooster-Stroobos zich uit tegen plaatsing.