Protestantse Gemeente van Kollum  in actie voor de  voedselbank

Kollum - KOLLUM - Er wordt tegenwoordig veel over voedsel geschreven, mede door het feit dat in het jaar 2050 twee miljard meer mensen gevoed moeten worden dan op dit moment.

In arme landen zijn vaak tekortkomingen in opslag, infrastructuur, capaciteit de oorzaken van grote verspilling. In rijke landen gaat heel veel verloren door overdadigheid bijv. door te grote winkelvoorraden. Als consument kopen we meestal teveel. Zo gooit iedere Nederlander per jaar gemiddeld 50 kilo eetbaar voedsel weg.  Weggooien van voedsel terwijl er zoveel mensen zijn die bijna niet rond kunnen komen was de aanleiding om in Nederland voedselbanken op te richten. Voedsel wat nog best en veilig eetbaar is, wordt door de voedselbank uitgedeeld aan de arme kant van de bevolking, mensen die moeite hebben om in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Tegenwoordig zijn de richtlijnen en regels voor voedsel- en productveiligheid niet alleen voor  bedrijven van toepassing  maar ook voedselbanken moeten zich aan deze wettelijke voorschriften houden. Richtlijnen die ingrijpend zijn in het bewaar en uitgifte proces. Bovenstaande was de aanleiding dat de voedselbank Kollumerland dit jaar is verhuisd van de - gratis - locatie bij Aannemingsmij Daniël Pijnacker BV  naar een nieuwe – huur -  locatie een gedeelte van de loods van De Kollumer Koerier aan de Singelweg. Om de voedselbank een steun in de rug te geven wil de ZWO commissie van de Protestantse Gemeente van Kollum  ook dit jaar weer opdankdag  (woensdag 5 november) de oogstproducten inzamelen ten behoeve van de voedselbank Kollumerland. Mocht u ’s avonds verhinderd zijn dan kunt u het vanaf 10:30 uur afgeven in ProRege.