Bijzondere grafmonumenten van Kollumerland in boekwerk gebundeld

Kollum - Wethouder Jelle Boermema heeft maandagmiddag het boekwerk ‘bijzondere grafmonumenten van Kollumerland c.a.’ overhandigd aan de funeraire commissie. 

Aan de hand van onderzoek hebben de commissieleden samen met de gemeente Kollumerland c.a., een aantal graven aangedragen die aan de gestelde richtlijnen voldeden. Dit heeft geresulteerd in een mooi boekwerk met een complete lijst van zowel waardevolle graven als grafmonumenten. Bijzondere grafmonumenten De eerste categorie bestaat uit bijzondere grafmonumenten, monumenten die door materiaal gebruik of symboliek belangrijk erfgoed zijn. De inventarisatie is door Leon Bok van het bureau funeraire adviezen uitgevoerd. Belangrijke personen De tweede categorie bestaat uit de graven van personen die een bijzondere betekenis in de geschiedenis hebben gespeeld. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan oorlogsgraven, graven van notabelen en bekende inwoners uit de gemeente. Funeraire commissie De funeraire commissie is in 2011 opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van plaatselijke belangen Kollum, Kollumerpomp, Munnekezijl, Burum en Warfstermolen en uitvaart- en begrafenisverenigingen. Het doel van de commissie was om graven te benoemen van mensen die een relevante betekenis hebben gespeeld in de historie van Kollumerland c.a. Onderzoek De afgelopen drie jaar heeft onderzoek plaatsgevonden naar de verschillende categorieën funerair erfgoed. Het onderzoek heeft zich beperkt tot graven van vóór 1970. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de gemeentelijke begraafplaatsen van Burum, Kollum en Munnekezijl. Foto's: Sake Beerstra