Bibliotheken op basisscholen Achtkarspelen

BUITENPOST - Scholenorganisatie PCBO Noventa zet samen met Bibliotheken Noord Fryslân op 29 oktober een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst waardoor er op de 11 christelijke basisscholen in Achtkarspelen een Bibliotheek op school komt.

Een kwart van de basisschoolleerlingen In Nederland verlaat de school met een taalachterstand van gemiddeld 2,5 jaar. En bijna 15 procent van de vijftienjarigen is laaggeletterd. De oplossing voor dat probleem ligt in de handen van vaders en moeders, leerkrachten en bibliotheekmedewerkers. Die laatste twee groepen gaan nu nog nauwer samenwerken in de vorm van de Bibliotheek op school. Dit concept is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en leesplezier. Doel is om kinderen van groep 1 tot en met 8 te stimuleren meer te lezen, op school en thuis. Op 77 scholen boekencollecties en leesconsulenten De Bibliotheek op school bestaat uit een aantal bouwstenen waaronder een boekencollectie, een opleiding tot leescoördinator voor leerkrachten, inzet van een leesconsulent van de bibliotheek op school en een jaarlijkse leesmonitor om de voortgang in de taalontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Inmiddels zijn op 77 van de 130 basisscholen in de regio Noord collecties met zelfservice apparatuur geplaatst en is er door middel van een pilot ervaring opgedaan met de leesconsulent in de school. Door een driejarige samenwerkingsovereenkomst aan te gaan wordt het leesbeleid krachtig neergezet. Ondertekening tijdens conferentie Meer lezen, beter in taal Harrie Steenstra, directeur van Noventa en Jouke Bethlehem, directeur van Bibliotheken Noord Fryslân tekenen de samenwerkingsovereenkomst op 29 oktober tijdens de conferentie Meer lezen, beter in taal in MFC Nij Franjum (Franjumbuorsterpaed 12) in Marsum. Op het programma staan de presentatie van het landelijke concept van de Bibliotheek op school en een presentatie begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling door Kees Broekhof, wetenschappelijk onderzoeker bij Sardes en expert op het gebied van taalontwikkeling bij kinderen.