Slachtoffer van snel stijgend zeewater

Marrum - Alle vee was tijdig aan de veilige kant van de zeedijk gehaald, maar vooral hazen werden woensdag nog verrast door de storm het snel stijgende zeewater in het Noarderleech. Bij Marrum liep deze vos zich in zijn vlucht vast in een hekwerk en kon daarom vanuit de kwelders net niet tijdig de zeedijk bereiken.

Op de foto Frans Fortuin, die gevolgd door twee nieuwsgierige honden de vos op het droge haalt. Niet iedereen treurt overigens om de dood van een vos. Bekend is dat ook achter de zeedijk het aantal zich steeds verder uitbreidt. Vossen richten ook in dit natuurgebied schade aan met name de weidevogelstand. In de nieuwe Wet natuurbescherming wordt er daarom voor gepleit dat de vos op een vrijstellingslijst komt te staan. Foto: Bram Buruma