Wie herkent op de foto's nog meer Dongeradelers in mobilisatietijd?

Kollum - ANJUM - Nykle Dijkstra bezit twee oude foto's die in 1914 van zijn overgrootvader Gerrit Dijkstra, en van diens broer Klaas Dijkstra uit Anjum zijn gemaakt, respectievelijk in Vianen en Brabant (Tilburg wellicht).

Tijdens de mobilisatie van 1914 zaten mensen uit dezelfde streek doorgaans in hetzelfde legeronderdeel. De kans is dus groot dat er meer mensen uit Anjum/Oost-Dongeradeel op deze foto's staan, en dat dezelfde foto's ook bij andere mensen in de familie nog aanwezig zijn. Als iemand enige informatie over de soldaten op de foto of over hun diensttijd heeft, is hij daar nieuwsgierig naar. Nykle is er via oude krantenartikelen en via http://proxy.handle.net/10648/2da24d50-edcd-102c-8a06-005056a23d00 achter gekomen dat de luitenant van de soldaten in Vianen waarschijnlijk Sieds van Straten was: een Dokkumer die nog vrij bekend is geworden toen hij rond 1940 verzetswerkzaamheden verrichte middels flessenpost (http://www.meertens.knaw.nl/loedejongdigitaal/orig-pages/nl.vk.d.4-2/pg_0214.pdf). Misschien staat hij ook op de foto. Het is in ieder geval waarschijnlijk dat meer mensen uit Oost-Dongeradeel op de foto's staan, ook gezien het krantenartikel (zie bijlage). Op de foto van Vianen staat dus Gerrit Dijkstra (geb. 1884, klein, in het midden van de foto, kijkt weg van de camera) die bij de Landweer zat (2e bataljon, 2e compagnie), op de andere foto staat zijn broer Klaas (geb. 1886, geheel links op de middelste rij) die toen nog in het 9e regiment infanterie zat (2e bataljon, 3e compagnie). Reacties Reacties kunnen worden gemaild naar nykledijkstra@yahoo.com of per post naar Nieuwsblad Noordoost-Friesland, Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden.