Geen strafrechtelijke vervolging ongeval dug-out Twijzel

LEEUWARDEN/TWIJZEL - Het Openbaar Ministerie gaat niet over tot vervolging van de gemeente Achtkarspelen of voetbalvereniging SC Twijzel naar aanleiding van het ongeval met de dug-out in Twijzel, in mei van dit jaar.

De officier van justitie is van oordeel dat er onvoldoende bewijs is om te komen tot het bewijs van schuld in strafrechtelijke zin. Daarnaast is de officier van justitie van mening dat een strafrechtelijke vervolging vanuit maatschappelijk oogpunt geen toegevoegde waarde meer heeft.

Onderzoek

Uit politie-onderzoek en het deskundigenonderzoek door TNO is gebleken dat in oktober 2013 door een storm een boomtak is gevallen op de dug-out van voetbalvereniging SC Twijzel. Een deskundige van TNO heeft vastgesteld dat de daardoor veroorzaakte scheur uiteindelijk de hoofdoorzaak is geweest van het instorten van de dakplaat van de dug-out tijdens een schoolkorfbaltoernooi op 21 mei. Bij dit noodlottig ongeval kwam een tienjarig meisje uit Surhuisterveen te overlijden en raakten vijf andere kinderen gewond. Dat er schade aan de dug-out was ontstaan door de storm van oktober 2013 was zowel bij de voetbalvereniging als bij de gemeente bekend.

Schuldvraag

Het OM heeft zich de vraag gesteld of er sprake is van dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld in strafrechtelijke zin. Hiervoor is vereist dat er sprake is van een aanmerkelijke mate van onvoorzichtigheid, die ook nog eens aan de gemeente of de vereniging verwijtbaar moet zijn. Niet iedere fout en niet ieder onvoorzichtig handelen of nalaten leidt tot schuld in strafrechtelijke zin, aldus het OM. ,,Uit het onderzoek is komen vast te staan dat zowel de gemeente als de voetbalvereniging hebben nagelaten om over te gaan tot reparatie van de ontstane schade aan de dug-out of tot het nemen van noodmaatregelen." Of dit schuld oplevert in strafrechtelijke zin is volgens het Openbaar Ministerie echter de vraag. Het OM is van oordeel dat dit niet het geval is. De officier van justitie acht daarbij de kans zeer reëel, dat bij strafrechtelijke vervolging de rechter tot vrijspraak zou komen omdat schuld niet te bewijzen is.

Opportuniteit

Naast onvoldoende bewijs voor strafrechtelijke schuld, zal de zaak ook niet worden voorgelegd aan de rechter omdat vanuit maatschappelijk oogpunt vervolging geen toegevoegde waarde meer heeft. De gemeente Achtkarspelen heeft zich civielrechtelijk aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade en zal alles in het werk stellen deze te voldoen. Voor schadevergoeding via het strafrecht is om die reden volgens het OM geen noodzaak meer. ,,Daarnaast heeft het noodlottige ongeval landelijk veel aandacht gekregen bij sportverenigingen waardoor de veiligheid van dug-outs in het algemeen tegen het licht is gehouden."

Conclusie

Na afweging van alle juridische en maatschappelijke belangen zal het OM de zaak niet voorleggen aan de strafrechter. Dit betekent dat zowel de gemeente Achtkarspelen als het bestuur van voetbalvereniging SC Twijzel niet zullen worden vervolgd. Van deze beslissing zijn de direct betrokken ouders door de officier van justitie in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht.