Brandweer oefent in de wijk

Ternaard - Brandweer Ternaard oefent woensdag 15 oktober in de wijk. Samen met de afdeling preventie wordt er een oefening met woningbrand nagebootst en geeft de afdeling preventie voorlichting over het gebruik van brand- en CO melders. Deze oefening wordt gehouden in de woning aan de Herweijstraat 15. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom bij deze oefening.

Via het project ‘oefenen in de wijk’ wil Brandweer Fryslân de risicoperceptie van burgers omtrent brandveiligheid in en rondom huis aanwakkeren. Tijdens de oefenavond is een aantal brandweerlieden op straat tussen het publiek aanwezig om op een laagdrempelige wijze met buurtbewoners het gesprek aan te gaan over brandveiligheid in en rondom huis. Belangstellenden zijn welkom om deze oefenavond 'mee te maken'. Brandveilig leven Brandweer Fryslân wil door middel van brandveilig leven-activiteiten de aandacht voor brandveiligheid bij verschillende doelgroepen versterken. Activiteiten op dit terrein hebben ten doel het brandveiligheidbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen te vergroten door de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Projecten brandveilig leven brandweer Fryslân in 2014 Eén van de projecten waar dit jaar onder de vlag van ‘brandveilig leven’ met behulp van vele vrijwilligers en beroepsmedewerkers aan wordt gewerkt, is het geven van 200 gastlessen brandveiligheid op de Friese basisscholen. Daarnaast wordt onder andere een project gericht op niet-/verminderd zelfredzame personen in zorginstellingen opgestart. Verder vinden er voorlichtingen doelgroepgerichte randveiligheid plaats en gaat de brandweer ‘oefenen in de wijk’. Project ‘oefenen in de wijk’ In openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen controleert de overheid of de brandveiligheidsregels worden nageleefd. In woningen gebeurt dit echter niet, terwijl in geval van brand veruit de meeste slachtoffers vallen bij woningbranden en de schadebedragen hoog zijn. Enkele statistieken: - ± 6.000 woningbranden per jaar in Nederland (circa 17 woningbranden per dag) - ± 40 tot 60 dodelijke slachtoffers per jaar - ± 750 zwaargewonden - ± 12.000 lichtgewonden - de schade herleidbaar tot woningbrand bedraagt jaarlijks meer dan 1 miljard Euro - roken is de belangrijkste oorzaak van dodelijke branden (één op de drie dodelijke woningbranden die de afgelopen jaren hebben gewoed, zijn veroorzaakt door een brandende sigaret/sigaar) - andere belangrijke oorzaken van woningbanden: o spelen met vuur/onvoorzichtigheid o vlam in de pan o defecten/storingen in elektrische apparatuur o sluiting (kort-/aardsluiting) Ten aanzien van het verhogen van het brandveiligheidbewustzijn valt binnen de doelgroep ‘de burger thuis’ veel veiligheidswinst te behalen.