Kinderboekenweek op CBS Op de Hoogte

Kollum - Ook op CBS Op de Hoogte in Burum is afgelopen week veel aandacht besteed aan het thema 'Feest' van de Kinderboekenweek.

Zo brachten groepen 3 en 4 een bezoek aan de bibliotheek in Kollum. Op dinsdag kwam de schrijfster Lida Dijkstra uit De Knipe op school om te vertellen en voor te lezen uit eigen werk. Lida Dijkstra heeft meer dan 50 boeken geschreven in zowel het Fries als in het Nederlands. Donderdagmiddag was er een boekenmarkt op school. De kinderen mochten van thuis boeken meenemen om te ruilen met klasgenoten. Het was een drukte van belang en alle boeken werden geruild. De kinderen waren in elk geval heel tevreden met hun nieuwe aanwinst. Vast voor een herhaling vatbaar.