Dr Theun de Vriesskoalle Feanwâlden zet feest voort

FEANWALDEN - Donderdagmiddag 9 oktober sloot OBS dr Theun de Vriesskoalle de Kinderboekenweek wel heel feestelijk af.

Na een hele week hard te hebben gewerkt aan allerlei werkjes met een feestelijk (boeken-)thema, konden de kinderen zich deze middag helemaal uitleven met muzikale optredens. Alle groepen zongen en speelden blije liedjes voor de anderen. De cultuurjuf droeg grappige gedichtjes voor. De leerlingen vonden het prachtig! Na afloop waren er lekkere hapjes.
Cadeau
Groep 8 schonk de school nog een mooi boek cadeau: "Op een dag..."  In dat boek staan tientallen voorleesverhalen over feesten, tradities en gebruiken geschreven. En met dat boek gaat het feestje eigenlijk verder voor de Theun de Vriesskoalle. De officieel 3-talige school heeft zich namelijk aangeboden voor het zogeheten e-twinningproject, waarbij met een andere basisschool uit een ander Europees land een uitwisselingsproject wordt opgestart. Thema voor het project van de school is: feest! De school wil zo meer leren over de feesten die in andere landen worden gevierd en natuurlijk de partnerschool kennis laten maken met de feesten in de eigen cultuur. Binnenkort wordt een keuze gemaakt uit de basisscholen die op de oproep hebben gereageerd.