Handelen met gesloten beurs in Dongeradeel en Dantumadiel

Dokkum - Op vrijdag 7 november wordt van 15.00 tot 17.00 uur voor het eerst een Maatschappelijke Beursvloer gehouden in Het Bolwerk in Dokkum. De inschrijving is begonnen.

De Maatschappelijke Beursvloer is een landelijk initiatief dat tot nu toe alleen in grote steden werd gehouden. ,,Op deze beurs worden behoeften verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligers in de meest brede zin. Bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties ontmoeten elkaar in een informele sfeer. Het doel van de Beursvloer is om matches tot stand te brengen'', vertelt Reina Hes van Stichting Welzijn Het Bolwerk. Zij organiseert het evenement samen met Mea Groenendaal. Netwerken uitbreiden Door de veranderingen in de maatschappij is er volgens de organisatoren meer behoefte aan samenwerking en opbouwen van netwerken. Groenendaal: ,,Tijdens de Maatschappeljke Beursvloer kunnen we bedrijven, organisaties en vrijwilligers met elkaar in contact brengen. Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker en met deze Maatschappelijke Beursvloer willen wij het vrijwilligerswerk versterken en de netwerken van vrijwilligersorganisaties uitbreiden. Mensen willen elkaar helpen en hebben goede ideeën voor hun eigen dorp en wijk, maar het ontbreekt regelmatig aan kennis, materiaal en menskracht om dit daadwerkelijk handen en voeten te geven. Het netwerk van de BurenHulpDienst is daar een goed voorbeeld van en in de praktijk werkt dit echt. Veel mensen durven niet om hulp te vragen, via een organisatie gaat dat makkelijker. Door dit netwerk weten mensen elkaar makkelijk te vinden en wordt de drempel om hulp te vragen kleiner.'' Lear fan Elkoar Verder is het belangrijk de deskundigheid van de vrijwilligers te bevorderen door elkaar les te geven. ,,Hiervoor hebben wij het project Lear fan Elkoar opgezet in samenwerking met het Skanfonds. Het gaat soms om hele simpele dingen, zoals een cursus rolstoel duwen of het regelen van de eigen administratie. De koersbalclub uit Ee geeft instructies voor het opzetten van koersbalclubs in andere dorpen. Tijdens de Maatschappelijke Beurs kunnen organisaties elkaar dergelijke cursussen aanbieden in de themahoek Lear fan Elkoar. Zo biedt RTVNOF workshops aan waarbij jongeren leren hun eigen filmpjes te maken. Verder is er tijdens de Maatschappelijke Beurs in de themahoek Menskracht ruimte om vrijwilligers te werven. In de themahoek Inwonersinitiatieven kunnen mensen met ideeën komen voor hun wijk of dorp. De mienskipswurkers van Het Bolwerk bieden daarbij ondersteuning met het creëren van nieuwe netwerken. Reina Hes: ,,Wij zien deze Maatschappelijke Beursvloer als start van een blijvend netwerk.'' Gesloten beurs Bijzonder aan de Maatschappelijke Beurs is dat er gehandeld wordt met gesloten beurs. Vrijwilliger- of maatschappelijke organisaties vragen niet om geld maar om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. In de themahoek Materialen kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun computers die afgeschreven zijn schenken aan de voetbalvereniging die geen geld heeft voor nieuwe computers. Mea Groenendaal: ,,Vrijwilligers vinden het vaak moeilijk om te leuren bij bedrijven, nu kunnen ze simpel op de Bedrijfsvloer iets voor elkaar krijgen. Bedrijven kunnen op deze manier iets voor hun directe samenleving betekenen.'' Aanmelden Om vrijwilligersorganisaties voor te bereiden op de Maatschappelijke Beursvloer wordt op donderdag 30 oktober een voorbereidingsavond gehouden. Op deze avond leren vrijwilligers helder te formuleren wat ze willen vragen en wat voor tegenprestatie zij kunnen bieden. Tijdens de beursdag is er namelijk geen tijd voor lange gesprekken. Aanmelden voor deze avond en voor de beursvloer kan via Stichting Welzijn Het Bolwerk in Dokkum, tel: 0519-292223. Meer informatie: http://beursvloer.vrijwilligerswerknof.eu   KLASINA VAN DER WERF