Niet vergeten: Aanmelden kandidaten Sport- en Cultuurprijs

Dokkum - Vanaf nu kunnen kandidaten aangemeld worden om in aanmerking te komen voor de sport- en cultuurprijs van de gemeente Dongeradeel.

Het gaat er daarbij niet om dat de kandidaten belangrijke prijzen hebben gewonnen of hoog in de Nederlandse top staan. Om genomineerd te kunnen worden staat de persoonlijke prestatie of teamprestatie die is neergezet op het gebied van sport of cultuur voorop. Voorwaarden Er is een aantal voorwaarden waaraan de kandidaat aan moet voldoen: de persoon moet vooruitgang tonen, boven zichzelf uitstijgen, minstens een half jaar woonachtig zijn in Dongeradeel en er moet sprake zijn van een erkende NOC*NSF-sport. Voor de cultuurprijs gaat het om prestaties op de volgende terreinen: film, media en letteren, cultureel erfgoed, beeldende kunst en bouwkunst, amateurkunst en kunsteducatie, podiumkunsten. Er is geen leeftijd aan de wedstrijd verbonden. Aanmelden De prijzen worden begin volgend jaar uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dongeradeel. Aanmelden voor de verkiezingen kan tot 1 november via het mailadres opgave@sportencultuurprijs.nl Graag naam en e-mailadres van de inzender vermelden, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de genomineerde en de reden waarom hij/zij voor de prijs in aanmerking komt. Voor meer informatie: zie de site www.sportencultuurprijs.nl