Staatssecretaris Van Rijn: 'Friesland voorloper in de zorg'

DRACHTEN - Na 1 januari gaat de zorg voor zieken, ouderen en zwakkeren in de samenleving gewoon door. Het Rijk dumpt op die datum niet ineens alle zorgtaken bij de gemeente, maar beide overheden zullen elkaar bij de hand moeten houden. Met die boodschap probeerde Staatssecretaris Martin van Rijn vanochtend de Friese Zorgwethouders gerust te stellen.

De bewindsman uit Den Haag werd bij aankomst in Sûnenz in Drachten opgewacht door boze SP-leden, die hem verweten bezig te zijn met een Afbraaktour door Nederland. Volgens de protesteerders is Van Rijn op zoek naar succesverhalen, om het Haagse afbraakbeleid te kunnen verkopen. Transitie De zogenoemde Transitie, waarbij WMO-beleid en Jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten, gaat vanaf 1 januari in werking. Deze transitie zal gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing, de transformatie. 'Voorzieningen en hulpverleners moeten zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders' zo heet het in de ambtelijke stukken. In gesprek met de lokale bestuurders kreeg Van Rijn inderdaad het Friese succesverhaal te horen, maar ook spraken de verantwoordelijke wethouders hun zorg uit over de toekomst. In Friesland wordt gewerkt aan een model waarin wijkteams, wijkverpleging en huisartsen nauw gaan samenwerken en waarbij de ziekenhuizen kiezen voor specialisatie. Burger voorop ,,Het is vaak moeilijk uit te leggen'', aldus bestuursvoorzitter Diana Monissen van De Friesland Zorgverzekeraar. ,,Maar zodra we het over de burger hebben, begrijpen de instanties elkaar wel. Waar het om gaat is dat we een betere kwaliteit van de zorg willen, tegen lagere kosten.'' ,,Alle partijen stellen het belang van de burger voorop'', voegde wethouder Wietze Kooistra van Opsterland toe. De verpleging en de verzorging bij de mensen thuis gaan na 1 januari gewoon door, daar hoeft de burger zich volgens directeur Dieneke Mandema van De Friesland Zorgverzekeraar geen zorgen over te maken. ,,Wij gaan de handen uit de mouwen steken. In Friesland hebben we dertig probleemwijken geselecteerd, en daar komt extra zorg voor.'' Goed bezig De Jeugdzorg kan niet vroeg genoeg beginnen, vinden de wethouders. Daarom worden kinderen al vanaf hun tweede jaar gevolgd. Dan is er tijd om eventuele problemen aan te pakken, zodat ze niet met een achterstand aan het basisonderwijs hoeven te beginnen. Ook in de Jeugdzorg staat samenwerking voorop. ,,Wij zijn goed bezig, maar we willen onze ogen ook niet sluiten voor de problemen die er nog zijn'', vertelde wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel aan Van Rijn. Friesland is in zijn samenwerkingsmodel wel een beetje een voorloper in Nederland, stelde Van Rijn vast. ,,En die samenwerking tussen care en cure is nodig. Maar de noodzaak gaat verder.'' Van Rijn merkte dat de Friese bestuurders het gevoel hebben dat ze het wel gaan redden, als per 1 januari de zorg hun verantwoordelijkheid wordt. ,,Maar ik begrijp ook dat er zorgen overblijven. Hoe gaan we om met die plussen en minnen. We zullen elkaar bestuurlijk een beetje moeten vasthouden en elkaar blijven volgen. Als we maar luisteren naar de mensen, dan kunnen we op basis daarvan de goede keuzes maken. We zitten nu in een moeilijke fase, maar het is ook belangrijk dat er een beetje rust komt in de zorgwereld.'' Ander gezicht Volgens Van Rijn verandert door de transitie ook het gezicht van de gemeente. Niet langer is de lokale overheid de instantie die alleen zorgt voor goede wegen, de gemeente zal zich dienstbaar op moeten stellen tegenover de eigen burgers. ,,Dat is heel lastig, maar wel essentieel. Want zorg dichtbij, vergt een overheid dichtbij.'' Het was een goed gesprek, oordeelt wethouder Nieske Ketelaar van Smallingerland. ,,As Fryslân totaal ha wy in goed byld jaan kinnen wêr't wy tsjinoan rinne en wêr't wy kânsen sjogge. En it is moai om te hearren dat it Ryk net alles op ús ôfskoot, mar dat wy partners binne. Wy krije sa wol in hiel helder byld foar eagen en dit is ek wol in wichtich sinjaal nei de boargers ta. Net ien sit te wachtsjen op in jûchheiferhaal, mar wy hoege ek net al te swartgallich te wêzen. Op koarte termyn feroaret der net safolle, op de lange termyn moat it liede ta bettere kwaliteit.'' Foto's buiten: Harry van der Linden  Foto's binnen: Fokke Wester