Project Watersportdorp Kollum van start

Kollum - Gistermiddag vond in Kollum de officiële starthandeling plaats van Watersportdorp Kollum met aansluitend een informatiemark over de werkzaamheden met betrekking tot het project.

Binnenkort starten er nieuwe werkzaamheden voor het project Watersportdorp Kollum. Dit project wordt gerealiseerd door Haarsma Infra & Milieu b.v. uit Tjerkwerd en Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker b.v. uit Kollum. Kollum wil zich presenteren als een aantrekkelijke pleisterplaats voor de (water)toerist met kleine bootjes tot zeilboten en grote kruisers. Daarvoor worden binnenkort diverse werkzaamheden uitgevoerd zoals vervanging van oeverbeschoeiingen, aanleg van nieuwe betonpaden en fietsbruggen en het verhogen van de bestaande Meckamabrug. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de vervanging van de oeverbeschoeiing op korte termijn van start gaan. De voorbereidingen van de bruggen in Kollum zijn al in een vergevorderd stadium. De fietsbruggen zullen dit jaar nog gerealiseerd worden.

Om belangstellenden te informeren over alle werkzaamheden, werd een ‘markt' gehouden in Meckama State. Er was informatie te vinden over de werkzaamheden die de komende tijd in de omgeving plaatsvinden.

Ook waren projectleiders en omgevingsmanagers van de beide aannemers en medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.