Oude mavo Dokkum krijgt herbestemming

Dokkum -  Het oude mavo schoolgebouw aan de Stationsweg in Dokkum krijgt een herbestemming door een leningsovereenkomst van de provincie.

  Projectontwikkelaars Genee en Kooistra ontvangen een lening van bijna € 350.000. In het voormalige schoolgebouw komt een woonzorgcomplex met 25 eenheden.  De totale investering van het woonzorgcomplex bedraagt ruim € 1,7 miljoen. Hiermee financiert de provincie slechts een klein deel van de totale investering. De financiering komt uit de regeling Urgente projecten vanuit het Aanvalsplan Woningmarkt dat onderdeel uitmaakt van het programma Wurkje foar Fryslân. Met deze urgente projecten loopt de provincie vooruit op de Participatieregeling die op 15 september is opengesteld. Eerder werd aan zorgorganisatie Pi-groep in Drachten een soortgelijke lening door de provincie verstrekt. Er volgen op korte termijn nog meer projecten die via deze regeling een lening van de provincie ontvangen.  Wurkje foar Fryslân De Urgente projecten is één van de projecten uit het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Hiermee doet de provincie Fryslân een extra investering van € 300 miljoen in de mienskip. Met het programma Wurkje foar Fryslân wil de provincie Fryslân op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaat het om economische structuurversterking. Hoe dat gebeurt staat op www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan.