Onderscheiding voor raspoliticus Emke Peterson

Damwâld - De 64-jarige Emke Peterson uit Damwâld is dinsdagavond voorafgaand aan de raadsvergadering koninklijk onderscheiden.

De versierselen die behoren bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden hem omringd door raads- en collegeleden opgespeld door burgemeester Sicko Heldoorn. “In komplete ferrassing foar my”, zo luidde zijn eerste reactie. “Sels dyselden dy’t yn it komplot sitte, hawwe harren ‘akelig’ stilhâlden’’. De onderscheiding dankt hij aan zijn politieke loopbaan. Zo is hij vanuit aanvankelijk Dantumadeel’ 82 raadslid geweest van 1994 tot 1998, van 2002 tot 2006 en van 2007 tot 29 april dit jaar. In de laatste periode maakte hij de overstap naar de FNP. Voor de drempel van zijn pensioen aanvaardde hij het wethouderschap vanwege liefde voor de politiek als vak. ‘’Sport en jeugdwurk is ek moai, mar polityk is echt myn grutte hobby”. (Foto: Jelle Raap)