Derde generatie Schoorstra neemt kosterschap over

Ternaard - Bote Sape Schoorstra (37) uit Ternaard is sinds zondag de nieuwe koster van de PKN-gemeente in Ternaard. Hij is daarmee na Jan Schoorstra (57) en Bote Schoorstra (90) de derde generatie die koster is van de Grote Kerk.

De 90-jarige Bote Schoorstra begon in 1968 als koster van de toen nog Hervormde gemeente. Daarnaast was hij conciërge van het Nederlands Hervormde gebouw. ,,Ik ha it wurk altyd mei nocht dien. Yn dy tiid stienen minsken sneintemoarns yn de rige te wachtsjen foar de tsjerke. Elk hie syn eigen plakje. Mannen en froulju sieten apart’’, vertelt Bote Schoorstra die zich nog precies kan herinneren wie waar zat. Zo zaten links de arbeiders met de klompen. Nog altijd worden dit de 'Fiskbuorsterbanken' genoemd. ,,Minsken betellen foar dy banken, dus as der yn siet dy’t der net hearde, dan waard er fuort stjoerd.’’ Als jongeren oud genoeg waren om niet meer bij ‘heit en mem’ te zitten, kwamen ze in de jongerenbank terecht. ,,As it dan wat te rûg gie, krigen se in slach op ‘e kop mei de pet fan de persoan dy’t achter harren siet en moasten se stil wêze.’’ Vroeg op Bote Schoorstra heeft het werk in totaal 21 jaar gedaan. Daarna nam zijn zoon Jan het over. Hij was 26 jaar koster, maar vond het de laatste jaren steeds moeilijker om dit werk te combineren met dat van zijn baan als dorpshuisbeheerder. ,,It wurdt sneontejûns faak let. Foar dit wurk moast der sneins wol wer op ‘e tiid wêze’’, zegt Jan Schoorstra. Zijn zoon Bote Sape ziet dit niet als een probleem. Hij heeft twee kleine kinderen dus is ’s ochtends toch al vroeg op. De Schoorstra’s vinden vooral de omgang met mensen mooi aan dit werk. ,,Iederien groete, sa no en dan wat pleagje en in praatsje meitsje. Dat sit wol wat by ús yn ‘e famylje’’, vertelt Bote Sape. Hij wilde graag iets voor de kerk doen, maar dan het liefst iets met de handen. Het kosterschap paste daar precies bij. Bote Schoorstra vindt het fantastisch dat het kosterschap dankzij zijn kleinzoon in de familie blijft. Als goede raad geeft hij de volgende tip aan Bote Sape Schoorstra mee: ,,As der iets ferkeard giet, moast krekt dwaan oft it sa heard. Dan hat net ien it yn ‘e gaten.’’ Fotobijschrift: Bote, Bote Sape en Jan Schoorstra voor de Grote Kerk in Ternaard waar ze met z’n allen bijna vijftig jaar koster van zijn. Zondag nam Bote Sape het stokje officieel van zijn vader over. FOTO KLASINA VAN DER WERF Zie ook het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van dinsdag 23 september.