Ronald Dijksterhuis raadsgriffier Dantumadiel

Damwâld - De 44-jarige Ronald Gerard Dijksterhuis is dinsdagavond officieel benoemd tot griffier van de gemeenteraad Dantumadiel. Als opvolger van Cees Vos werd hij eerder voor een tijdelijke periode aangesteld: van 1 mei tot 1 september. “Het applaus is er al voordat ik de definitieve bevestiging dat hij benoemd is kenbaar heb gemaakt”, zo reageerde burgemeester Sicke Heldoorn op het enthousiasme van de raad die unaniem voor de verlenging van zijn werkperiode zorgde.

Dijksterhuis was eerder wethouder in Dantumadiel.