Metershoge kaarsen tussen eeuwenoude bomen

Veenklooster - In het kader van het dorpsfeest in Kollumerzwaag en Veenklooster deze week, zijn tussen de eeuwenoude bomen in Veenklooster wonderschone kaarsen opgehangen.

's Avonds als het donker wordt branden de kaarsen en zetten de bomen in een geheimzinnig licht. ‘As de lampkes dûnsje, lûsterje de beammen in ferhaal' is het thema van de voorstelling. De bezoekers kunnen bij het zien van dit prachtige schouwspel hun fantasie laten gaan en de eeuwenoude bomen hun verhaal laten vertellen. De dorpsbewoners van Veenklooster zijn een half jaar lang druk bezig geweest met het ontwerpen en maken van de metershoge kaarsen in de stallen van boer Couperus. Met samenwerking en doorzettingsvermogen kunnen sprookjes waarheid worden. De bewoners van Veenklooster nodigen iedereen van harte uit dit schouwspel te komen bekijken.