Vragen CDA over het Lauwersmeer

Lauwersmeer -  De CDA-Statenfractie wil weten wie eigenlijk verantwoordelijk is voor een experiment met het regelmatig verhogen van het waterpeil in het Lauwersmeer. Van de minister tot aan de waterschappen: iedereen gaat wel een beetje over het grensmeer tussen Groningen en Fryslân. Bewoners en ondernemers van het gebied voelen zich machteloos.


Bestuurlijke spaghetti
De oorzaak van de vragen van het CDA, heeft te maken met een proef met het verhogen en verlagen van het waterpeil. Dit moet de natuur bevorderen, omdat het Lauwersmeer deel uit maakt van Europees natuurnetwerk Natura2000. Dat betekent voor Nederland, dat minister Henk Kamp van Economische Zaken (en Natuur) hierover gaat.

Uit beleidstukken van Waterschap Noorderzijlvest blijkt dat komende herfst minister Kamp een besluit neemt. Maar dat Kamp tegelijk de provincies Groningen en Fryslân vraagt om de uitvoering te doen. CDA-Statenlid Fenny Reitsma-Hazelhoff uit Hegebeintum: "En de ondersteunende rol van het Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest dan? Het is nu niet duidelijk wie waar over gaat. Het Lauwersmeer ligt op de grens met Groningen. Het is daarom voor ons als CDA, maar ook voor bewoners en ondernemers, onduidelijk wie de regie neemt over welk onderdeel van de proef. "

40 centimeter
De proef van de minister houdt in dat ieder halfjaar, over een periode van drie jaar, het waterpeil in het Lauwersmeer met 40 centimeter wordt verhoogd. Fenny Reitsma-Hazelhoff: "Net voor de zomer zijn we als CDA gaan koffie drinken in het gebied. Toen bleken er al veel onduidelijkheid en zorgen te zijn. Mensen bij het meer willen weten wat er gebeurt als er bijvoorbeeld schade ontstaat. En wat er met de uitkomsten van de proef worden gedaan."

Schriftelijke vragen aan de gedeputeerde
Met de vragen die de CDA-Statenfractie aan gedeputeerde Schokker (Water) stelt, wil het ook duidelijk krijgen of er inspraak mogelijk is. Reitsma-Hazelhoff: "Het mag niet zo zijn dat zo'n driejarig experiment vooraf onduidelijkheid biedt, om achteraf te zeggen dat ondernemers en bewoners eerder aan de bel hadden moeten trekken."