Stichting Amarins Kindercentra failliet

Kollum - Dinsdag is Stichting Amarins Kindercentra, gevestigd in Kollum, door de rechtbank failliet verklaard.

De stichting exploiteert op 18 locaties in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Kollumerland c.a. peuterspeelzalen en kinderopvangcentra. Daarnaast heeft Amarins ook een gastouderbureau voor het werkgebied van de stichting. Er zijn circa 80 medewerkers in dienst. Ongeveer 500 peuters maken gebruik van de peuterspeelzalen van Amarins, 170 van gastouders en 250 kinderen maken gebruik van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. De Stichting Amarins Kindercentra is opgericht op 1 januari 2009 en is ontstaan door een fusie van de Stichting Kinderopvang Kollumerland en de Stichting Peuterspeelzalen Achtkarspelen. Die stichtingen waren respectievelijk al 20 en 30 jaar actief in de beide gemeenten. Curator Rick van der Spek van Trip Advocaten & Notarissen in Leeuwarden is tot curator benoemd. Hij geeft aan dat uit eerste oriënterende gesprekken is gebleken dat de financiële problemen van Amarins vooral zijn veroorzaakt door vraaguitval in de kinderopvang in 2013. De economische recessie lijkt de belangrijkste oorzaak van de vraaguitval te zijn, in combinatie met teruggang vanwege krimp van de bevolking in het werkgebied. Geld op Amarins heeft getracht te bezuinigen op de kosten, maar dat is niet op tijd gelukt. Vorig jaar oktober werd directeur Janette Schenkel de laan uitgestuurd en vervangen door Hettie Zeilemaker als interim-directeur. Er was geen sprake van omvangrijke financiering via de bank. Uit de eerste oriënterende gesprekken is duidelijk geworden dat het bestuur, omdat het geld op was, het faillissement heeft aangevraagd. Het bestuur van Amarins bestaat uit voorzitter Koos Fleer, oud- PvdA wethouder van de gemeente Grootegast, secretaris Hieke Postma, oud-PvdA wethouder van de gemeente Achtkarspelen en de leden Aaltje Rispens uit Kollumerpomp en Cees Fransooijs, CDA raadslid in de gemeente Kollumerland. Doorstart In de afgelopen maanden heeft Amarins getracht door middel van samenwerking of fusie met andere partijen tot een structurele oplossing te komen. Dat is niet tijdig gelukt. Er zijn echter wel genoeg aanknopingspunten om de gesprekken voort te zetten. De curator zal in de komende weken proberen deze oplossing alsnog te bereiken. Uiteraard zullen ook eventuele alternatieven worden onderzocht, indien zij zich voordoen. De exploitatie van peuterspeelzalen en de kinderopvanglocaties zal voorlopig worden voortgezet. De kinderen zullen op de gebruikelijke wijze worden opgevangen. Het salaris van het personeel is voor de komende weken wettelijk gegarandeerd.