'Broeksters' Jacob en Neeltje Visser 60 jaar getrouwd

Broeksterwâld - Jacob en Neeltje Visser uit Broeksterwâld waren zondag zestig jaar getrouwd. 

Jacob Visser is geboren op 20 augustus 1929 te Broek onder Akkerwoude zoals het huidige dorp Broeksterwâld toen genoemd werd. Hij was de jongste uit een gezin van vier kinderen en groeide op op een ‘boerespultsje' van Sjoerd en Jitske zoals er velen waren in de wouden. Tijd voor sporten werd er niet gemaakt. Op de boerderij was het altijd aanpakken. Alleen verplichte zaken zorgden voor uitstel van werken. Zoals de dienstplicht in 1949 waarbij Jacob ging dienen als soldaat in Indië. Neeltje van der Zwaag is geboren op 1 maart 1932 als oudste dochter uit het gezin van elf kinderen van ‘Bearn' en ‘Lies'. Neeltje groeide op aan de Tienewei ûnder de Geast tussen de melkkoeien en moest zoals toen gebruikelijk, regelmatig zowel voor als achter helpen bij de vele handwerkzaamheden. Verder leren zat er in die tijd niet in. Na hun huwelijk op 10 augustus 1954 kwamen ze te wonen in een oud woudhuisje aan een ‘reed', de huidige Ds. Feitsmawei. Later werd dit huisje afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouwwijk. Jacob en Neeltje waren ondertussen al verhuisd naar de boerderij aan de Pieter Durksstrjitte, waar de 20 koeien, een aantal varkens en kippen verzorgd werden. Dit gebeurde eerst in samenwerking met ‘heit' Sjoerd en broer Bjinse. In de jaren '70 kwam er een ruilverkaveling op gang in Dantumadiel. Daardoor is gekozen voor sanering, waarbij je het bedrijf moest stoppen en als hobby maximaal 1 hectare grond mocht aanhouden en maximaal 49 kippen. Jacob heeft daarna nog jaren werk gehad in de bloemenkassen van Driezum. Eerst ging het vervoer per fiets, maar al snel werd er een Zündapp aangeschaft als modern vervoermiddel. Neeltje zorgde dat zowel voor als achter alles op rolletjes liep. Veel kleding voor de kinderen maakte zij zelf. Ook ging ze af en toe aan het werk als baakster en was ze werkzaam in de kruidenierswinkels die het dorp toen nog bezat. De boerderij is na de sanering verbouwd tot woonboerderij. De ruimte kon goed benut worden want het gezin was uitgebreid met acht kinderen. Daar is het niet bij gebleven, want er volgden daarna 24 kleinkinderen en inmiddels zijn er 6 achterkleinkinderen. Eens in de drie jaar gaat de hele familie met aanhang een weekend weg, wat altijd een heel fijne belevenis is voor iedereen. Zie ook het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van dinsdag 12 augustus.