Voetbalvereniging Oostergo viert jubileum met reunië

Ee - Op 15 en 16 augustus is er feest in Ee. De plaatselijke voetbalclub (Engwierum, Ee en Oostrum) bestaat een halve eeuw. Dit moet natuurlijk groots gevierd worden.

Op vrijdag 15 augustus zal de receptie worden gehouden voor genodigden. Zaterdag 16 augustus is de dag van de reünie. De jubileum commissie heeft meer dan 800 brieven verstuurd aan oud-leden, vrijwilligers, trainers, leiders en andere betrokkenen en rekent op een grote opkomst. Op 28 juli 1964 werd de voetbalvereniging Oostergo opgericht. Er werd gestart met een 35-tal leden. De club heeft nu rond de 140 leden. Dominee Sinia was de initiatiefnemer voor de oprichting van de voetbalclub. De voorvader van de huidige hoofdsponsor Dijkstra schroot en metalen was de eerste voorzitter van de club. Zaterdag 16 augustus is niet alleen de reünie, maar ook zijn er jeugdactiviteiten en een mixtoernooi op de velden van Oostergo. Vanaf half vijf die middag zal Rintje Kas de traditionele voetbalnazit in de feesttent verzorgen. ‘s Avonds neemt de topband Once de touwtjes in handen in de feesttent op het parkeerterrein van de voetbalvereniging. De entree voor de feestavond bedraagt vijf euro. Op de foto's: het sportveld, de vrijwilligers en veel gezelligheid. FOTO'S: BURT SYTSMA PHOTOGRAPHY