Provincie beslist volgende week over toekomst Tûmba

Drachten - Volgende week beslist de provincie over de toekomst van Tûmba, het Friese centrum voor gelijke behandeling en wereldburgerschap.

Zenuwen bij de medewerkers van het provinciale bureau? “Valt mee,” zegt Tûmba-directeur Brenda Ottjes, “Fryslân zonder Tûmba kan ik me niet voorstellen. En ik ben niet de enige.” Bekende Friezen Ze toont een lijst met namen van Bekende Friezen die de provincie vragen om een heldere keuze: tégen discriminatie en vóór Tûmba. Mensen als Hans en Wim Anker, Ultsje Hosper, Eelke Lok, Bonne Stienstra, Geart Benedictus, Johan Kroes, Bouwe de Boer en Ali Soleimani. Discriminatie onsportief Veel mensen uit de sport ook: PC-voorzitter Johannes Westra, Piet Jetze Faber, de houder van het kaatsklassement van alle tijden, Foppe de Haan. “Maar die laatste, dat is logisch, zou Cruyff wel zeggen, want Foppe staat altijd aan de goeie kant,” zegt Brenda Ottjes. Blij was ze ook met de adhesie van Cambuurtrainer Henk de Jong, “want discriminatie is ten diepste onsportief. En dan is het prachtig als zo iemand geen moment aarzelt om achter Tûmba te gaan staan.“  'Nimmen is minder as in oar' Veel artiesten kozen ook positie voor het Friese mensenrechtencentrum. Aart Staartjes bijvoorbeeld,  Syb van der Ploeg, Joop Wittermans, Nynke Laverman, Jan Arendz, Johan Veenstra, Gerry Boyce en Anneke Douma. Brenda toont een mail fan Gurbe Douwstra, waarin de populaire zanger uitlegt waarom hij Tûmba steunt: “'Nimmen is minder as in oar en nimmen soe it minder ha moatte as in oar. Jim ynset op it mêd fan anti-diskriminaasje en respekt, mar ek op dat fan fairtrade, freget om sa'n breed mooglike stipe fan safolle mooglik minsken.” Vertrouwen “Mooi om te lezen,” zegt de Tûmba-directeur. Tegelijk beseft ze dat deze Bekende Friezen niet gaan over de toekomst van Tûmba, dat zijn de statenleden. Maar ook daar is ze optimistisch over: ”In de Friese staten is altijd een overgrote meerderheid voor ons werk geweest. Verschillende fracties hebben al aangegeven dat ze achter ons staan. De PvdA  heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat Tûmba kan blijven rekenen op steun van de provincie. We vertrouwen er op dat de PvdA die belofte waar maakt.”