Okke en Wil krijgen lintje voor bedienen pont Suwâld

Suwâld - Het echtpaar Bosker, dat vlak bij de pontkiosk woont, werd vrijdag beloond voor twintig jaar trouwe dienst bij de Stichting Zonnepont Schalkediep in Suwâld.

Te midden van veel publiek maakte burgemeester Eric ter Keurs van Tytsjerksteradiel bekend dat Okke en Wil samen zijn opgenomen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ter Keurs overhandigde hen de bijbehorende versierselen voorafgaand aan de heropening van de vernieuwde haven. Deze is evenals de kiosk van de zonnepont verruimd. Okke Bosker is ook initiatiefnemer voor dit plan geweest waarbij er onder meer een dorpskuier langs het Prinses Margrietkanaal is verwezenlijkt voor gasten die er nu met hun campers kunnen overnachten. Dankzij veel inzet van de familie Bosker en tientallen vrijwilligers is er een bloeiende organisatie ontstaan voor specifiek recreanten en toeristen. Zo draagt Okke Bosker zorg voor het totale rooster voor alle kapiteins op de pont, terwijl zijn echtgenote op alle fronten hand- en spandiensten verricht. ,,De behulpzaamheid van hen reikt soms heel ver'', aldus Ter Keurs. Toeristen die per boot in Suwâld arriveren en daar geen boodschappen kunnen halen, brengt hij of per pont of desnoods per auto naar Burgum. De unieke openbare vervoersvoorziening, ooit de eerste pont ter wereld op uitsluitend zonne-energie, heeft eind dit jaar of begin volgend jaar een kwart miljoen bezoekers over het kanaal tussen Garyp en Suwâld gezet. Tekst en foto: Jelle Raap