Marrumer maakt stripboek over Friesland

Marrum - Van de 18-jarige Skelte Braaksma uit Marrum is vorige week een nieuw stripboek gepresenteerd tijdens de Eerste Noordelijke Stripbeurs in het Fries Congrescentrum in Drachten.

Dit mooie, Friestalige stripboek, getiteld 'De FKP2 Revolúsje', beschrijft een oorlogsavontuur in Friesland, waarbij onder andere plaatsen als Marrum en Dokkum voorbij komen. Op de achterzijde van de strip wordt de inhoud als volgt omschreven: Begjin 20ste ieuw binne de polityke en ekonomyske omstannichheden net sa bêst. De Fryske Kommunistyske Partij wol dat Fryslân wer om en nabij sa grut wurdt as yn de tijd fan Kening Redbad (685). As de fersprate Fryske lannen wer in ienheid foarmje, kinne se elkoar troch de tiid helpe. Sa't de F.K.P. lieder Oane Sytsma seit: ‘elk jout wat er kin, elk krijt wêr't er ferlet fan hat'. Skelte Braaksma leverde als 14-jarige zijn eerste oorlogsstrip af en studeert momenteel aan de opleiding Art en Design in Drachten. De historieschilder Anton Verhey, maker van fijnzinnige schilderijen met oorlogstaferelen als onderwerp, zegt het volgende over Skelte: ,,Uitgeverij Perio attendeerde mij in 2012 op het werk van de jeugdige striptekenaar Skelte Braaksma. Zijn op geschiedenis gebaseerde stripverhalen maakten diepe indruk op mij als historieschilder. Zelden zag ik iemand die zo jong al de moeilijke materie van het striptekenen in de vingers had… Het voldeed mijns inziens aan alle eisen: zoals een goed verhaal en een consequent volgehouden eigen tekenstijl! Met name de illustratieve vindingrijkheid, verfijnde humor en politieke en historische kennis, bewijzen dat hier een geboren auteur/striptekenaar aan het werk is…” Het stripboek is uitgegeven door de Afûk en te koop bij de boekhandel en bij de boekenboot in Hallum, de Coop in Marrum en Pijnacker in Ferwert.