Bescheiden afscheid Bijleveld

Kollum - In een sfeer van bescheidenheid heeft Lieuwe Bijleveld na twee jaar dinsdagmiddag in het gemeentehuis te Kollum afscheid genomen als wethouder. Eerder was hij zeven jaar raadslid in Kollumerland.

Bijleveld nam vanuit het CDA indertijd de post over van Hilbrand Visser die vanwege persoonlijke redenen een punt achter zijn politieke loopbaan zette. ‘’Twa jier is eins te koart om echt wat del te setten”, aldus Bijleveld over zijn korte ambtsperiode die vanwege een andersoortige coalitievorming niet wordt verlengd. Weerbarstige dossiers rond de woningbouw, de corporatie Thús Wonen in zwaar weer en FUMO als paraplu voor allerlei milieudiensten karakteriseerden de twee jaar voor hem. ‘’Wer kin noch wol wat?”, was volgens burgemeester Bearn Bilker vaak een leidende vraag. In dit verband noemde hij de planvorming rond het ‘Hart van Kollum’ waarvoor Bijleveld zich kloek heeft ingezet. De resultaten hiervan worden in de komende tijd verwacht. Namens het CDA roemde fractievoorzitter Willem van der Veen zijn grote betrokkenheid bij vooral de jeugd. Bijleveld werd door Bilker verrast met een stapeltje boeken over de eerste wereldoorlog waarin hij zich graag verdiept. Op de foto zijn nu voormalige collega Doeke Fokkema van Tytsjerksteradiel in een levendig gesprek. (Foto: Jelle Raap)