Ternaard viert 125 jaar Christelijk Onderwijs

Ternaard - Bijna 400 mensen vieren komend weekend het 125-jarig bestaan van het Christelijk Onderwijs in Ternaard. De oudste reünisten zijn rond de negentig jaar, de jongsten tegen de dertig.

Onder de gasten bevindt zich ook meester Plekkringa die veertig jaar aan school heeft gestaan als onderwijzer. Hij nam in 1986 afscheid. De jongste deelnemers aan de reünie zijn tegen de dertig jaar en hebben hem niet meer meegemaakt. De rest bijna allemaal wel. ,,Der is in grut feskil yn leeftiid, mar júst dêrom ek wol moai sa’n ferskaat. De âld-learlingen dy’t jonger binne, hawwe noch gjin ferlet fan in reüny en dat is wol te begripen, want dy hawwe faaks noch wol kontakt mei-elkoar fia de sosjale media lykas facebook en twitter, as wat dan ek mar’’, aldus voorzitter Oane Talsma van de reüniecommissie. Vlag uit Vandaag is er al feest voor de kinderen van It Harspit op het schoolplein. Op deze dag hangen de dorpsbewoners de vlag uit en ook op de kerktoren en bij het plantsoen wappert de Friese vlag. Sterke verhalen Zaterdag vanaf elf uur zijn de reünisten van harte welkom  in de tent op het terrein van Het Groene Hart van Ternaard, midden in het dorp. ,,It wurdt sûnder mis in moaie en gesellige dei mei in protte ferhalen oer froeger. Hoe âlder de dielnimmes, hoe mear de ferhalen loskomme en hoe sterker at se wurde’’, stelt de voorzitter. Om een uur wordt de reunie officieel geopend door directeur Sollie van de school. Op de school kunnen de gasten kennismaken met de moderne hulpmiddelen in het onderwijs, zoals een digitaal schoolbord. Hierop worden ook oude filmpjes en foto’s vertoond. Kerkdienst De beide kerken zijn ook geopend en in wandeling door het dorp brengt voor velen vast mooie herinneringen naar boven. Aan het eind van de middag staat er voor iedereen een koud buffet klaar, vervolgens kunnen mensen genieten van het cabaretduo Klún en Knoffelhakke’. Zondags worden de festiviteiten afgesloten met een kerkdienst in de tent met als voorganger dominee Herman F. de Vries en een muzikale bijdrage van de Christelijke Brassband Euphonia. Ook de kinderen van de basisschool en een aantal oud-leerlingen worden bij de dienst betrokken. Talsma: ,,Litte wy hoopje dat der oer 25 jier wer in reüny op tou set wurde kin as it Kristlik Ûnderwiis yn Ternaard 150 jier bestiet, mar dat is ôfwachtsjen. It sjocht der no yn elts gefal goed út foar de skoalle, want der wurde noch altyd in protte bern berne yn Ternaard.’’ Voor een verhaal over de geschiedenis van het onderwijs in Ternaard, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 16 mei. Voor meer oude foto's, zie www.harspit-pcbodongeradeel.nl