Ee: Hoe een klein dorp groot kan zijn (fotoreportage)

Ee - Het was vandaag feest in het dorp Ee. Bijna alle inwoners hadden de vlag uit. Ondanks het slechte weer werd de open dag in Ee vooral zaterdagmiddag goed bezocht.

De dag begon met een dorpsontbijt, aangeboden door de NAM, waar maar liefst 250 inwoners op af kwamen. Vervolgens werd het nieuwe Flaakspaad officieel geopend door gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Pytsje de Graaf. Vlasmuseum Vanaf half elf konden mensen een rondje maken door het dorp waar ondernemers en verenigingen zich presenteerden. Zo kregen mensen bij het vlasmuseum een rondleiding, ook was het mogelijk de kerk op de terp te bezichtigen en bij de speeltuin waren volleybalspelletjes te doen. Via de Jan Plezier konden bezoekers naar de deelnemende bedrijven worden vervoerd. Grutsk op Ie De reacties op de open dag waren zeer positief. ,,Ik bin grutsk op Ie as âld Jister. Wat hawwe jimme d'r wat moais fan makke'', aldus Klaas Haaijema via de sociale media. ,,Wat prachtig allemaal. Volop bedrijvigheid in het mooie Ee'', schrijft Bertha Vlasman. Harke de Graaf noemt Ee een voorbeeld dorp in de gemeente Dongeradeel. ,,Hoe actief het dorpsbelang en de ondernemers daar zijn, dan is alles mogelijk.'' Foto's: Burt Sytsma/Klasina van der Werf Zie ook het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van maandag 11 mei.