Grote belangstelling dodenherdenking Westergeest

Westergeest - De jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in Westergeest trok veel belangstellenden.

Vanaf de Fokkema’s Pleats ging de stoet naar de begraafplaats waar omgekomen Engelse vliegeniers liggen begraven. Tijdens de herdenking zijn gedichten voorgelezen door twee leerlingen van basisschool De Bining: Rianne van Rooyen en Deborah van der Molen. Wierd Kooistra, voorzitter van Plaatselijk Belang,  hield een korte toespraak. Daarna werd twee minuten stilte in acht genomen en na het spelen van The Last Post, werden bloemstukken gelegd namens Plaatselijk Belang en de basisschool. Daarna kon een ieder zelf meegebrachte bloemen leggen waarna de plechtigheid werd beëindigd. FOTO ULBE DE JONG