FNP, VVD en PvdA presenteren coalitieakkoord Kollumerland c.a.

Veenklooster - Donderdagmiddag  1 mei presenteren de fractievoorzitters van de FNP, VVD en PvdA in de gemeenteraad van Kollumerland c.a. in Fogelsangh State te Veenkloosters de uitkomst van de coalitieonderhandelingen tussen de drie fracties. Deze uitkomst is een Bestuursakkoord voor de periode 2014-2018, getiteld ‘Grenzen verleggen met elan’. 

In navolging van het advies dat uit de informatieronde is gekomen, zijn begin april gesprekken gestart tussen de FNP, VVD en PvdA om te komen tot een coalitie en coalitieprogramma. Deze gesprekken hebben geresulteerd in overeenstemming tussen de drie genoemde partijen over een Bestuursakkoord 2014-2018, met de titel ‘Grenzen verleggen met elan’. Het document wordt op 8 mei aanstaande behandeld in een openbare raadsvergadering. In het bestuursakkoord wordt voor de komende periode een aantal voorgenomen hoofdlijnen en speerpunten benoemd. Daarnaast bevat het ook een visie op de portefeuilleverdeling binnen het nieuw te vormen college.