EHBO-ers Kollumerland gehuldigd

Kollum - Bij de vorige week gehouden jaarvergadering van de  EHBO vereniging Kollumerland e.o. zijn zeven leden gehuldigd omdat ze 25 jaar of langer een diploma eerste hulp hebben.

Helaas konden Tseard van Dijk, 26 jaar lid, en Harm Veenstra, 26 jaar lid, door omstandigheden niet aanwezig zijn. Tijdens de ledenvergadering heeft de heer Jan van der Bij, district voorzitter van EHBO Fryslân de spelden die behoren bij het 25 jarig jubileum opgespeld. De leden die een speld kregen zijn, op de foto vlnr: Willem de Boer, 27 jaar lid; Paulina Fransooijs, 25 jaar lid; Elma van Rooijen, 30 jaar lid; Brant Hoekstra, 26 jaar lid; Jan Hamstra 26 jaar lid. (Foto: Elma van Rooijen).