Jan Jitse Visser nieuwe fractievoorzitter CDA Dantumadiel

DAMWALD -  De fractieleden van CDA Dantumadiel hebben Jan Jitse Visser uit Broeksterwâld gekozen als nieuwe fractievoorzitter.

Dat maakte de partij via Twitter bekend. Hij is met zijn 27 jaar de jongste fractievoorzitter ooit in Dantumadiel. Jan Jitse Visser is bestuurskundige en zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Dantumadiel. Hij heeft zich in de afgelopen raadsperiode onder meer bezig gehouden met welzijn, jeugd, onderwijs en voorzieningen. Daarnaast was hij campagneleider van CDA Dantumadiel bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. “Als nieuw gekozen fractievoorzitter wil ik graag aan de slag met vertrouwen. Vertrouwen van burgers in de lokale politiek en vertrouwen tussen partijen. Hierin weet ik mij gesteund door de nieuwe CDA fractieleden” aldus Jan Jitse Visser. Na 12 jaar in de lokale politiek, neemt Attje Meekma uit Sibrandahûs afscheid van de gemeenteraad. Zij was de afgelopen raadsperiode fractievoorzitter van CDA Dantumadiel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 behaalde CDA Dantumadiel 5 zetels en bleef daarmee stabiel de grootste partij in Dantumadiel.