Laatste werkdag 'plysje' Cor Hellinga

KOLLUM -  Na ruim 42 jaar dienst hangt Cor Hellinga, wijkagent in de gemeente Kollumerland zijn politiepet aan de wilgen.

Al op 17 jarige leeftijd ging Cor als jong broekje in 1971 de opleiding volgen aan de politieopleidingsschool van het Korps Rijkspolitie in Arnhem. Na zijn opleiding heeft de geboren en getogen Schiermonnikoger verschillende standplaatsen gehad in Fryslân. Zo is hij als jonge wachtmeester zijn actieve carrière op straat begonnen in Wommels. Later volgden o.a. de standplaatsen Mantgum en Witmarsum. Cor heeft daarna een aantal jaren gewerkt op zijn geliefde Schiermonnikoog. In 1982 verruilde Cor het eiland voor de vaste wal en ging werken bij de groep Kollumerland van het Korps Rijkspolitie. Deze gemeente is hij altijd trouw gebleven. Behalve zijn laatste twee werkdagen. Het was voor Cor een wens om zijn laatste twee actieve diensten te verrichten op Schiermonnikoog. Een wens die van zelfsprekend werd ingewilligd voor deze, vooral bij de bevolking van Kollumerland gewaardeerde politieman. Cor gaat na zijn actieve loopbaan bij de politie zich absoluut niet vervelen. Veel inwoners van Kollum en omgeving kennen Cor als een betrokken en actief persoon in het sociale- en het verenigingsleven. Cor kijkt als echte een actieve vrijwilliger hierin al weer vooruit. Stilzitten is er voor Cor er niet bij. Op woensdag 16 april is 's middags de afscheidsreceptie in Lauwersland te Oudwoude. FOTO SAKE BEERSTRA