Klemmende oproep burgemeester Gerbrandy om te stemmen

BUITENPOST - De stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn vanochtend om half acht opengegaan. Burgemeester Germ Gerbrandy van Achtkarspelen doet een klemmend beroep op een ieder om vandaag te gaan stemmen. ,,It is belangryk om te kommen.”

Het stemrecht is een van de grootste verworven rechten in ons staatsbestel, zo benadrukt Gerbrandy. De burgemeester uitte begin dit jaar in zijn nieuwjaarstoespraak z’n zorgen over de dalende opkomstpercentages bij verkiezingen.,,Der is wol wat oan ’e hân mei ús demokrasy. Der is sprake van ferwidering. De minsken fielen harren net mear oansprutsen troch de polityk. Blykber fine de minsken dat harren ideeën net útfierd wurde, dat der te min harke wurdt of dat polityk ûnbetrouber is.”

Overzichtelijk

In de optiek van Gerbrandy wordt er wel degelijk geluisterd,,,mar krije jo net altiten jo gelyk”. De raadsleden zitten er voor het algemene belang, wijst de burgemeester op hun taak. Het politieke veld in Achtkarspelen is volgens Gerbrandy goed overzichtelijk met zes partijen.,,It binne allegear prima partijen. Der is echt keuze.”

Vijftig procent

Bij de raadsverkiezingen in 2010 was er in Achtkarspelen sprake van een opkomstpercentage van 54,29. Vier jaar eerder was dat nog 63,08 procent. Burgemeester Gerbrandy hoopt en rekent erop dat de opkomst bij de stembusstrijd van vandaag boven de vijftig procent uitkomt.