Historische zege voor FNP in Achtkarspelen

BUITENPOST - BUITENPOST - De gemeenteraadsverkiezingen in Achtkarspelen zijn gewonnen door de FNP. Het betekende een historische zege.

Nog nooit eerder kwam de FNP bij de stembusstrijd in Achtkarspelen als sterkste tevoorschijn. De verkiezingen voor de zetels op het Jeltingahuis waren totnogtoe altijd een prooi voor het CDA of de PvdA.

Nek-aan-nekrace

Vier jaar geleden zegevierde het CDA bij de raadsverkiezingen, op de hielen gevolgd door de FNP. Dit keer waren de rollen omgedraaid. Er was bij de telling sprake van een nek-aan-nekrace tussen de beide partijen. De doorslag gaf de uitslag van het stembureau in dorpshuis De Jister in Twijzelerheide, het FNP-bolwerk van lijsttrekker Marten van der Veen. ,,Dit is in kroan op it wurk”, zo zei Van der Veen in een eerste reactie op de triomf van de FNP. De voorman was zichtbaar emotioneel. Dat kwam niet alleen door de eclatante zege van zijn partij, maar ook door droevige familieomstandigheden. De moeder van Van der Veen moeder overleed zondag. ,,It is oars as oars”, aldus de lijsttrekker over het dubbele gevoel.

Levenswerk

Van der Veen sprak van een stuk levenswerk, waarin hij, de partij, de fractie en de leden veel tijd en energie in hebben gestoken. ,,Wy ha neat út de partij opboud en kamen hieltyd fierder en mear en mear foarút. No is it safier; de befolking sjocht it ek en wurdearret it.” Over hoe nu verder - de invulling van de coalitie - wilde Van der Veen nog geen uitspraken doen. Er zijn allerhande mogelijkheden, sprak hij diplomatiek. Er komt eerst overleg met de fractie voordat er richting wordt gekozen bij de samenstelling van het dagelijks bestuur.

Relatief blij

In de nieuwe raad van Achtkarspelen krijgt de FNP - volgens de voorlopige uitslag - zes zetels. Dat is een meer dan het CDA, die derhalve een plek gaat inleveren. Gezien de landelijke ontwikkelingen valt het nog mee, aldus lijsttrekker Lydeke Zandbergen van de christendemocraten. ,,Ik ben relatief blij met de uitslag.” Zandbergen zei er rekening mee te hebben gehouden dat de FNP als winnaar uit de verkiezingsstrijd tevoorschijn zou komen. ,,De vorige keer hadden wij een krappe winst op de FNP.” Het CDA ziet graag een breed gedragen college tot stand komen. Volgens Zandbergen wil ,,heel graag” deelnemen aan het nieuwe dagelijks bestuur. ,,Maar de FNP is aan zet. Het is voor ons afwachten.”

'Winnaars coalitiebespreking'

De ChristenUnie eindigde in Achtkarspelen op de derde plaats, voor GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) en de PvdA. Deze drie partijen krijgen - volgens de voorlopige uitslag - allemaal drie zetels. Aanvoerder Max de Haan van GBA toonde zich trots op het behalen van meer stemmen. ,,Setelwinst siet er net yn. Mar lokaal hat de Wâlden no te pakken”, aldus De Haan. Omdat zijn partij, de FNP en de ChristenUnie ,,duidelijk hebben gewonnen” zou het in de ogen van de GBA-voorman heel normaal zijn dit drietal met elkaar in gesprek gaat om tot een coalitie te komen. Klaas Antuma van de ChristenUnie gaf aan verrast te zijn door de uitslag. ,,Wy binne hiel bliid. It risseltaat stimt my mear dan tefreden; it oantal stimmen is boppe ferwachting.” Of de CU nog vier jaar aan een coalitie gaat meedoen is afhankelijk van de grote partijen, aldus Antuma. Hij wijst erop dat er een bezuinigingsagenda ligt. ,,It is gjin feest dat wy de kommende fjouwer jier fiere.”

PvdA vijfde partij

In Achtkarspelen eindigde de PvdA op de vijfde plaats. Een dergelijke klassering is in de geschiedenis van de gemeentelijke verkiezingen nog nooit eerder voorgekomen. Toch behoudt de PvdA haar huidige zetelaantal van drie. ,,Wy ha in de opposysje goed wurk dien. Dat is net fertaald in risseltaat”, aldus lijsttrekker Gerda Postma. ,,De kiezers ha echt keazen foar de FNP. It is in beleaning foar harren wurk. Chapeau.” Net als de afgelopen vier jaar houdt de VVD een zetel in de raad van Achtkarspelen. ,,Wy hiene graach in twadde sit wold, mar meie net kleie”, aldus lijsttrekker Lineke Kingma met het oog op de landelijke tendens. ,,It hie hiel oars gean kind. En wy ha der wolris minder foar stien.”

Blij met opkomst

De definitieve zetelverdeling wordt vrijdag bekendgemaakt. In Achtkarspelen was het opkomstpercentage 55,91. Dat was hoger dan vier jaar geleden, toen 54,11 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus kwam. Burgemeester Germ Gerbrandy toonde zich zeer content met het aantal mensen dat het stembiljet invulde. ,,Der wie sa’n praterij. Ik bin bliid dat de opkomst hast persint heger is dan yn 2010.” Gerbrandy had van tevoren gehoopt en gerekend op een opkomst van hoger dan vijftig procent. Meer over de raadsverkiezingen in Achtkarspelen en in de regio Noordoost-Friesland vrijdag in het Nieuwsblad Noordoost-Friesland. Foto's: Atze H. van der Ploeg