Molen de Mearmin naar Sûkerei

Dokkum - DOKKUM - Afgelopen maandag is molen de Mearmin gedemonteerd en vervolgens vervoerd naar molenrestaurateur Hiemstra in Tzummarum.

De Mearmin is in 1968 door de heer Prins opgebouwd uit onderdelen van verschillende molens uit de regio.
De Geastmer Mar (het natuurgebied achter de Trije Terpen) bleek na onderzoek door de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel (SMD) geen optimale locatie voor restauratie ter plaatse. In samenwerking en overleg met verschillende partijen hebben SMD en stichting De Sûkerei besloten de molen na restauratie een plek te geven op het museumterrein van de Sûkerei in Damwâld. Die locatie biedt meer mogelijkheden voor educatie, toerisme en exploitatie. Naast de genoemde stichtingen zijn het Rijk, de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel en bouwmeester Van Reeuwijk nauw betrokken bij de uitvoering van de restauratie, die mogelijk werd door een subsidie en de schenking van de molen aan SMD, door grondeigenaar Jaap Brouwers. Demontage en vervoer, onder meer verzorgd door Kuipers Waterbouw uit Dokkum, leverden spectaculaire plaatjes op. FOTO'S KAREL JONGSMA