Thomas Vrieswijk vindt eerste kievitsei Nordwin College Buitenpost

Buitenpost - Zondag om 10.57 uur werd de twaalfjarige Thomas Vrieswijk uit Driezum de vinder van het eerste kievitsei van het Nordwin College in Buitenpost.

Hij vond het eitje in Oudwoude bij de Wygeasterbrêge. Nadat de trotse Thomas zijn verplichte eierzoekkaart had laten zien en het eitje door locatiedirecteur Jaap van de Heide was gelotterd kon de vinder de wisselbeker en vijftien euro vindersloon in ontvangst nemen. Thomas is een echter natuurliefhebber en hij had er dan ook geen moeite mee om zondagmorgen al om halfzes op te staan om samen met zijn vader, zijn broer en nog enkele anderen op pad te gaan om te gaan eierzoeken. Eerst werd een poging gewaagd in Rinsumageest, maar al gauw werd besloten om in de buurt van Oudwoude verder te gaan. Met als resultaat het eerste kievitsei van de school. Thomas volgt de groene opleiding op het Nordwin College omdat zijn grote passie de natuur is. Zijn grote wens is om later een baan te krijgen bij Staatsbosbeheer of bij het It Fryske Gea. Op de foto's Op de foto waarop het ei gelotterd wordt staat links de vader van Thomas en rechts de locatiedirecteur Jaap van der Heide. Foto's: Jan Roosdorp