Weinig strijd tijdens verkiezingsdebat Dongeradeel

Dokkum - Donderdagavond werd in het gemeentehuis in Dokkum het laatste verkiezingsdebat gehouden, georganiseerd door de gemeente Dongeradeel.

De ongeveer 120 aanwezigen  konden deze avond luisteren naar wat de acht politieke partijen van de gemeente te zeggen hadden. De presentatie was in handen van oud-LC-journalist Willem de Boer. Hij leidde de lijsttrekkers door verschillende stellingen heen. Dit nadat alle deelnemers zich hadden voorgesteld aan het publiek en de kijkers thuis. Het debat was namelijk live te volgen op het kanaal van Streekomroep RTV NOF, Vanwege de grote storing bij Kabelnoord kon het debat pas op het laatste moment 'live' gaan. Ambtsgebed en zondagsrust Voor de pauze werd onder andere gedebatteerd over het afschaffen van het ambtsgebed. Lijsttrekker van het FNP en wethouderskandidaat Pytsje de Graaf",,Wij willen het ambtsgebed afschaffen en invullen op een ieder zijn eigen wijze maar niet meer tijdens de raadsvergadering." Een ander discussie was het opheffen van de zondagsrust. Anton van der Aar van de VVD legt dit vraagstuk bij de ondernemer zelf neer of zij openstelling willen op zondag. Tijdens het bespreken van het dualisme kwam de vraag: 'Moeten raadsleden hun zetel aan de partij geven bij opstappen uit de raad?' naar voren. Kootje Klinkenberg van de PvdA pleit voor het teruggeven van de zetels bij opstappen van raadsleden aan de partij. Bezuinigingen Als een zwaard van Damocles hangt dit jaar een bezuinigingsopdracht van 2.5 miljoen de nieuwe raad te wachten. Hoe gaan de partijen hier mee om, Esther Hanemaaijer van het CDA gaat bekijken of er met een kleinere overheid gewerkt kan worden, minder regels invoeren en minder beleid laten schrijven en vergunningen sneller behandelen. ,,Wij gaan ons hard maken voor een snelle afhandeling van bepaalde vergunningen, het liefst binnen 1 of 2 dagen." De Christen Unie oppert tevens het aantrekken van de broekriem van de eigen organisatie. Hieronder vallen de raad, college en medewerkers. ,,Binnen alle lagen moet bezuinigd worden ook bij ons, als raad. Ook wij moeten met minder genoegen nemen", aldus Rein Ferwerda. Duurzame energie Tijdens de discussie over  duurzame energie werd de vraag 'Elk dorp een eigen windmolen?' gesteld. Pieter Braaksma van de ABD: ,,Elk dorp moet een windmolen kunnen aanschaffen voor het opwekken van energie, de opbrengsten moeten vervolgens worden  ingezet of uitgekeerd aan dorpsactiviteiten." Voor het inlassen van de pauze mochten de lijsttrekkers reageren op vragen uit het publiek, bijvoorbeeld: 'Wie draait op voor de onkosten die gemaakt worden bij het uitvoeren van gratis parkeren?' ,,De gemaakte of verkregen onkosten moeten worden betaald uit de algemene reserve", aldus Anton van der Aar. De zorg Na de pauze werd gepraat over bezuinigingen op de zorg in Dongeradeel, en de taken die bij de gemeente komen te liggen. Artikel 50 vindt het belangrijk dat er goede jeugdzorg komt. ,,Iemand met problemen moet geholpen worden", aldus Lammert Dijkstra, lijsttrekker Artikel 50. Verloving met andere gemeenten Ook deze avond ontbrak het onderwerp herindeling niet. Dongeradeel Sociaal: ,,Er komen te veel taken op de gemeente af die wij als 'kleine' gemeente niet zelf uit kunnen voeren. Wij gaan eerst voor een ambtelijke fusie met in het vooruitzicht het bestuurlijk samen gaan van verschillende gemeenten binnen enkele jaren", aldus lijsttrekker Jouke Douwe de Vries. De politici kijken uit naar woensdag 19 maart, wanneer wordt beslist wie deel gaan uitmaken van de nieuwe gemeenteraad. Een raad die voor veel moeilijke beslissingen komt te staan en zich moet redden met het grote aantal taken dat vanuit de landelijk politiek bij het gemeentelijk apparaat wordt neergelegd. Op de foto De lijsttrekkers en Willem de Boer (midden) tijden de debatavond. Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra